Skogsråvara bidrar till klimatsmarta vägar

I sommar har både Peab och Skanska gjort historiska asfalteringar av klimatsmarta vägar innehållande skogsråvara. Troligtvis är detta startskottet för miljövänligare vägar, med mindre fossilt material, som kommer täcka våra svenska vägar i framtiden.

I regel består asfalt av sten och bindemedlet bitumen, en tung oljeprodukt, som utgör omkring sex procent av asfaltens vikt. Så med tanke på att vi i Sverige årligen tillverkar mellan fem till sju miljoner ton asfalt, enligt Asfaltskolan, finns det mycket att vinna ur ett miljöperspektiv om vi kan minska på mängden bitumen.

Strävan mot att minska koldioxidutsläppen gör att nya möjligheter undersöks och nya material får ta plats på marknaden. Skogen är ett av dem.

Så nu i sommar har inte bara en väg, utan två, innehållande skogsråvara fått liv. En i Dalarna och en i Sundsvall.

Klimatneutral väg

Skanskas klimatneutrala väg, som byggts på uppdrag av Trafikverket, är knappt två mil lång och går mellan Björsjö och Ludvika.

– Ungefär 20 procent av den del som utgörs av bitumen har bytts ut mot skogsråvara. 30 procent är återanvänd asfalt och den värms upp av biobränsle, berättar Kenneth Olsson, asfaltsspecialist på Skanska.

Han förklarar att den förhållandevis låga mängd koldioxid som framställningen faktiskt genererar kompenseras genom att asfalten binder koldioxid. På så vis blir den klimatneutral.

Exakt vilken typ av skogsråvara som används för att binda asfalten vill man inte avslöja, men utvecklingen fortgår.

Sveriges första ligninbaserade väg

Under sommaren asfalterades även en väg i Sundsvall innehållande skogsråvara. I detta fall lignin. Det är det material som binder samman växters celler och ger dem styrka.

Vägen trafikeras dagligen av 8 000 till 10 000 bilar och är en del av ett projekt mellan Peab Asfalt och tio andra internationella partners.

– Att vi nu får möjlighet att utföra fullskaleförsök är viktigt för att utvärdera om de fördelar vi ser i labbförsöken även uppnås i verkligheten. Förutom ligninets miljömässiga fördelar räknar vi också med en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten. De tekniska fördelar vi förväntar oss med lignin är främst bättre beständighet och ökat motstånd mot belastningsskador, säger Peab Asfalts innovationsstrateg Mats Wendel.