“Skogsindustrin kommer spela en viktig roll i omställningen till cirkulär ekonomi”

Anna Jonhed är affärsutvecklaren med gedigen bakgrund från både akademin och förpackningsindustrin. En kombination av erfarenheter som hon tror gagnar hennes uppdrag som styrelseledamot i Paper Province styrelse.

De senaste fyra åren har Anna Jonhed arbetat på Miller Graphics med ansvar för affärs- och försäljningsutvecklingen i bolaget. En roll som med tiden vuxit och blivit allt bredare.

– Bolaget är i grunden ett pre-pressföretag som arbetar med tryck, men de senaste åren har vi gjort en digital resa och den tycker jag är extremt spännande som ansvarig för vår produktportfölj, säger Anna Jonhed.

Doktorerat i kemiteknik

Det är ett gediget cv som Anna Jonhed sitter på. I grunden är hon doktor i kemiteknik och fokuserade i sin forskning på bestrykning av papper. Ett intresse som tog henne vidare i karriären till Nordic Paper som produktutvecklingsingenjör och senare till BillerudKorsnäs. 

På BillerudKorsnäs Gruvön hade Anna olika tjänster innan hon till slut blev forsknings- och utvecklingschef för koncernen. Hon ansvarade för all produktutveckling samt den interna och externa forskningen.

– Bland annat var jag med i processen kring FibreForm och jag hade mycket kontakt med just akademin och andra stora aktörer i branschen, säger Anna.

Bred kunskap om produktutveckling

Att hon sedan hamnade på Miller Graphics har med hennes intresse för produktutveckling att göra.

– Som produktutvecklare är du med i själva utvecklingsfasen och det är jättespännande, men jag ville se resten av processen också. Nu får jag vara med och lansera en produkt och förstå kundbehovet bättre.

“Utrymme för nya idéer och innovationer”

Som medlem i Paper Province styrelse menar Anna att det är just kombinationen av hennes erfarenheter som gör henne till en tillgång,

– Jag tillför något från den akademiska sidan och förstår mig på hur forskningsmedel fördelas. Dessutom har jag kunskap om kommersialiseringsmöjligheterna för nya produkter.

Paper Province roll i framtiden tror Anna Jonhed är viktig.

– Det är en spännande och viktig bransch och skogsindustrin kommer spela en viktig roll i omställningen till cirkulär ekonomi. Jag tycker att klustret har utvecklats väl till att få in alla delar av den fiberbaserade bioekonomin. Vi har ett brett nätverk och utrymme för nya idéer och innovationer.

Vill du lära känna Paper Province styrelse ännu bättre? Här samlar vi artiklar om personerna i styrelsen.