Skogsindustriavfall visar sig ha förädlingsvärden

Forskning visar att egenskaper hos pappersmassa tillverkad av olika delar från en gran kan ha större förädlingsvärden än man tidigare trott. Specifika egenskaper, som till exempel styvhet och elasticitet hos pappersprodukten varierar om man som råvara använder enbart grenar eller enbart kärnvirke i pappersmassan.

– Vi har använt en vanlig gran och delat upp den i olika fraktioner, gjort pappersmassa av granens olika delar och studerat hur detta påverkar pappersprocessen samt egenskaper hos slutprodukten, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik på Karlstads universitet.

Önskvärt skogsindustriavfall

– Vi har sett att sådant som i dag betraktas som skogsindustriavfall, kan ge specifika pappersegenskaper som kan vara önskvärda för olika behov. Fibrer från grenar exempelvis kan närmast beskrivas som ett mellanting mellan fibrer från lövved och barrved, fortsätter han.

Större andel av biomassan

Den här forskningen kan ha betydelse för hur man tar vara på och förädlar en större andel av biomassan från skogen och hur man delar upp råvaran för att få en slutprodukt med specifika egenskaper.

– Vi vet sedan tidigare att när råvaran kommer från barr- respektive lövträd får pappersmassan olika egenskaper. Det som vi nu upptäckt genom våra experiment är att pappersmassa tillverkad enbart av granens grenar har egenskaper som ligger mitt emellan barr- och lövträd, säger Björn Sjöstrand.

Samarbete

Forskningen, som är finansierad av Pro2BE och Mistra Digital Forest, genomförs i samarbete av forskare vid Karlstads universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.