Skogen prioriteras i regional miljonsatsning

Under sju år kommer Region Värmland och Karlstads universitet att investera 140 miljoner kronor för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. Ett av dem är Paper Province kärna – skoglig bioekonomi.

Hur kan varje fällt träd tas till vara på, från rot till topp, och samtidigt skapa ett så högt värde som möjligt? Och hur kan skogen bidra till förnyelsebara resurser som kan ersätta fossila? Det är vad skoglig bioekonomi handlar om.

I Värmland, där skogen är en stor tillgång, spelar skoglig bioekonomi en viktig roll. Här finns inte bara den förnybara råvaran utan även innovationsdrivet att förädla och finna nya hållbara lösningar.

Sju fokusområden under sju år

Region Värmland och Karlstads universitet har sedan 2010 arbetat tillsammans för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. De består av skoglig bioekonomi, digital hälsoinnovation, avancerad tillverkning och komplexa system, hållbara systemlösningar med solel i centrum, attraktion genom hållbar platsutveckling, livsmedel i hållbara samspel och dataspel och spelifiering.

Nu meddelar Region Värmland och Karlstads universitet att ett nytt avtal har tecknats. Båda parter går in med 70 miljoner vardera vilket ger en total budget på 140 miljoner kronor för att fortsätta arbetet. Satsningen pågår under sju år och sträcker sig till år 2028.

–  I arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar region krävs långsiktiga och starka samarbeten. Akademin för smart specialisering är ett framgångsrikt exempel och därför var det en självklarhet att fortsätta på den inslagna banan, säger Stina Höök (M), ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd.

Läs mer.