Skog och trä klarar coronakrisen

Ökad efterfrågan på vissa produkter, tvärnit för andra och leveransproblem till viktiga marknader – hittills har svensk skogsindustri påverkats både positivt och negativt av coronakrisen. Det visar Skogsindustriernas marknadsrapport som presenteras den 13 maj.

Så här långt har svensk skogsindustri drabbats mindre hårt av coronakrisen än många andra branscher. Vissa produkter, framför allt mjukpapper, förpackningsmaterial och trävaror till svensk bygghandel, har till och med haft en ökad efterfrågan.

Ju längre det dröjer

Men pandemin sätter tydliga spår även i skogsindustrin och konsekvenserna riskerar att bli större ju längre tid det tar innan global efterfrågan och produktion kommer igång igen.

– Skogsindustrin inledde året starkt, men under mars ser vi att branschen påverkas av coronapandemin och hur den hanteras runt om i världen. Då dämpas till exempel årstillväxten i massaleveranserna tydligt. Vi kan konstatera att världsekonomin måste komma igång igen och det snart, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Värdekedjan måste upprätthållas

Avgörande för den fortsatta utvecklingen för hela skogsindustrin är att efterfrågan i hela den komplexa värdekedjan upprätthålls. Massa- och pappersindustrin är till exempel beroende av råvara från sågverken. Här är satsningar på ett ökat träbyggande i samhället ett mycket viktigt instrument.