Sju svenska startups hittade nya affärsmöjligheter i Kanada

Nyligen reste Paper Province och Sting Bioeconomy till Toronto och Vancouver med sju svenska startupföretag för att hitta samarbeten kring skogsbaserade innovationer. – Jag är jättenöjd med resan som hjälpte oss knyta många värdefulla kontakter som vi kommer ha användning av framåt, säger Theodor Håkansson från Ecopals.

Paper Province samarbete med Kanada sträcker sig flera år bakåt och liknande aktiviteter har arrangerats tidigare från svenskt och kanadensiskt håll. Dessa har lett till utbyten av erfarenheter, nyvunna synergier, stärkta kontaktnät och konkreta affärsmöjligheter. Den senaste resan till Kanada var inget undantag.

Det var 15 – 21 juni som Paper Province, Sting Bioeconomy, Region Värmland, Business Värmland samt sju medföljande företag som är i uppstartsfasen reste till andra sidan Atlanten för att fördjupa samarbetet och skapa nya möjligheter för skogsbaserade innovationer.

Theodor Håkansson och hans bolag Ecopals knöt värdefulla kontakter

– Jag reste främst för att knyta kontakter och det gjorde jag definitivt – det var svårt att inte göra det! Jag lärde mig mycket om Kanada och fick ny kunskap om bioekonomi, vilket är värdefullt för mig som är ny i branschen, säger Theodor Håkansson, vd på Ecopals.

Josefin Larsson från Reselo visar upp möjligheterna med björkbark som råvara för intresserade konferensbesökare.

Ecopals tillverkar ett formbart, ljudisolerande och biologiskt nedbrytbart byggmaterialet med lätt vikt som samtidigt är väldigt starkt. Den patenterade konstruktionen baseras på förnybara material såsom återvunnet tidningspapper och pappersmassa.

– Jag fick med mig intressanta affärsleads och knöt framför allt värdefulla kontakter inom innovation och utveckling. Alla hade en öppen inställning och det var riktigt härligt att få komma till ett ställe där så många är så intresserade av samma frågor. Det var också värdefullt att lära känna Paper Province, Sting Bioeconomy och de övriga startupbolagen som reste med från Sverige, säger Theodor.

Ett av de bolagen är Reselo. De har utvecklat en process för att framställa gummi av björkbark som kan ersätta fossilbaserat och syntetiskt gummi.

–Vi har connectat med kanadensiska företag och fått chans att jobba mycket med värdekedjan för vår råvara. Det har varit en superbra resa, säger produktchefen och medgrundaren Josefin Larsson.

Utöver Ecopals och Reselo deltog startupföretagen Biosorbe, Bright Day Graphene, Melker of Sweden, Richter Life Science och Tubesprout. Hör från flera av dem i filmen från resan:

Inspirerade av Sverige

I Toronto anordnades studiebesök och workshoppar för att lära känna varandra, dela erfarenheter och diskutera framtida samarbeten. Gruppen reste också till Vancouver för att delta på “Forest Innovation and Bioeconomy Conference”.

På konferensen visade den svenska delegationen upp sina innovationer och hur man samverkar för skoglig innovation och omställning. Sting Bioeconomy anordnade en lyckad matchmaking mellan svenska och kanadensiska startups och andra kanadensiska bolag.

Paul Nemes (till vänster) tillsammans med Gustavo Oliveria.

– Det innebar bra mingelmöjligheter och chans att pitcha vår innovation. Bland annat fick jag kontakt med en leverantör inom fiskbranschen som var på jakt efter förnybara förpackningslösningar och blev intresserad av oss, det är en bransch vi inte ens tänkt på innan, berättar Theodor.

Konferensen är ett resultat av ett tidigare möte mellan Paper Province och representanter för provinsregeringen i British Columbia som ägde rum 2022 då Paper Province med flera anordnade ett delevent under de svensk-kanadensiska innovationsdagarna i Toronto. De gillade vad de såg och anordnade nu en egen konferens med fokus på skoglig bioekonomi.

– Vi bygger en bioekonomi i British Columbia men är några steg efter när vi jämför oss med vissa av de nordiska länderna. Så småningom vill jag starta ett bioekonomikluster men i stället för att kopiera det som redan finns kanske vi kan komplettera en del av arbetet som Paper Province gör i Sverige och som CRIBE gör i Ontario. Jag tror vi har goda möjligheter att samarbeta, säger Gustavo Oliveria, som är ansvarig för konferensen och även jobbar som innovationsansvarig på enheten Bioeconomy and Indigenous Opportunities för British Columbias regering.

Tidigare insatser som bar frukt

Under resan blev det tydligt att det tidigare arbetet med att bygga nätverk och relationer med kanadensiska aktörer underlättade för företagen att hitta vägar vidare.

– Att bygga relationer och hitta rätt kontakter tar tid och i här har vi fungerat som möjliggörare och dörröppnare för företagen. Flera år av strategiskt arbete för att synas internationellt har gjort det möjligt att kunna erbjuda den här resan och skapa konkreta kopplingar vidare för svenska startupföretag, säger Paul.

Det svensk-kanadensiska samarbetet fortsätter och i Kanada enades aktörerna bland annat om kommande aktiviteter såsom studiebesök på svenska testbäddar samt biokolskonferens och hackaton i Kanada.

Studiebesök på labbet på Toronto University

Delar av den svenska delegationen med deltagare från Paper Province, Sting Bioeconomy, Business Sweden, Region Värmland, Sustainable Steel Region och medresande startupbolag.

Läs mer

Läs gärna också: Sverige och Kanada stärker samarbetet för skogsbaserade innovationer >

 

Resan och programmet anordnades av Paper Province, Sting Bioeconomy och Business Sweden, i nära samarbete med CRIBE (Center for Research an Innovation in the Bioeconomy) och Government of British Columbia. Deltog gjorde även Region Värmland och Sustainable Steel Region. Resan och de innovationsfrämjande insatserna arrangeras inom ramarna för projekten Vinnväxt samt det EU-finansierade projektet Focus Industry Spets. Vinnova stöttar deltagande företag med resebidrag.

Image

Paul Nemes

Vice VD

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com