Sista chansen i innovationstävlingen

Warm Water Innovation Challenge går mot sitt slut. Syftet med tävlingen är att få fram idéer kring vad man kan göra med det varma spillvattnet från skogsindustrins produktionsanläggningar. Har du en idé kring detta är du välkommen att skicka in ditt bidrag, dock senast den 31 mars!  I vår region är skogsindustrin en viktig näring och resurs. Skogsindustrins produktionsanläggningar värmer idag upp stora mängder vatten. En stor del tillvaratas redan. Men inte allt och framförallt inte den delen med lite lägre temperatur. Vi skulle dock vilja se att även denna del kunde komma till nytta och till det behöver vi din hjälp. Var med i vår innovationstävling och besvara frågan:
Hur kan vi använda den lågvärdiga energin i spillvattnet från massa- och pappersindustrin?
Vinnaren kommer utses av en jury och det vinnande bidraget kommer få stöd för att vidareutveckla sin idé.
Tävlingen arrangeras av The Paper Province tillsammans med ALMI, BillerudKorsnäs Gruvön, Inova, Karlstads universitet, Nordic Paper Bäckhammar, Nordic Paper Åmotfors, Rottneros Bruk, Stora Enso Skoghall, Wipab och Åmotfors Energi.
Tävlingen finansieras av VINNOVA som är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.
Här fyller du i ditt tävlingsbidrag:
https://www.paperprovince.com/tavling/tavlingsbidrag/