Satsning för miljön samlar transport- och logistiksektorn

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Det innebär att förbättringspotentialen är stor. För att stötta omställningen har sju värmländska företag bildat ett transport- och logistiknätverk.

LBC Frakt, VSV Frakt, Karlstad Energi, DHL Freight, Sveriges Åkeriföretag Värmland, Billerud och Stora Enso har tillsammans med Paper Province bildat ett värmländskt transport- och logistiknätverk.

– Det var på efterfrågan från våra medlemsföretag som vi startade nätverket tidigare i år. Företagen som är med kommer från olika delar av värdekedjan och har mobiliserat sig kring omställningsfrågan här i Värmland, säger Maria Natonska, projektledare på Paper Province.

Tillsammans med representanter från företagen har hon deltagit vid träffarna.

– Vi har diskuterat hållbarhet som varumärke för att få förståelse för hur man ser på dessa frågor i hela värdekedjan. Vi har pratat om vilka satsningar som vi skulle kunna samordna. För att lyckas med omställningsarbetet är det viktigt att vi delar erfarenheter med varandra, säger Maria.

De vill göra hela värdekedjan grön

I dag används en stor andel av den fossila oljan till transport av olika slag. I Sverige motsvarar koldioxidutsläppen från sektorn 33 procent av Sveriges totala utsläpp.

Även om siffran är förhållandevis hög beror det inte på att Sveriges transportsystem är ovanligt dåligt, utan att vår produktion av el och värme släpper ut mindre växthusgaser än i många andra länder. Sammantaget påverkar det statistiken som helhet.

Med det sagt innebär det inte att vi bör nöja oss. Siffrorna visar snarare på att transportsektorn är ett av de områden i Sverige där vi har störst möjligheter att minska utsläppen.

– Det är något vi aktivt kommer arbeta med i nätverket. Tanken är inte att vi bara ska träffas och prata utan vi ska få till verkstad och göra saker tillsammans också.