Samverkan för prao i världsklass

Den 10 maj arrangerade projektet Attraktionskraft Värmland en workshop kring prao (praktisk arbetslivsorientering). Workshoppen hölls för att komma fram till hur Värmlands arbetsgivare kan bli starka tillsammans och ge alla unga en likvärdig och givande praktik.

På workshoppen delades inspirerande presentationer om hur man jobbar för detta i dag. Det blev många frågor och spontana tankar som togs vidare in i grupparbeten. Teknikcollege, Ung Företagsamhet Värmland, TechniQual, Arbetsmarknadskunskap (Handelskammaren), Prao i Skåne och Prao i Karlstads kommun deltog.

Unga ska vara bollplank

Det deltagarna bland annat landade i är att det är viktigt att skapa en helhetsbild, ställa frågor till målgrupperna och från det bygga och testa koncept. Senare under året kommer projektet att tillsätta en advisory board där unga får vara bollplank för att kunna skapa en inkluderande, lärorik och intresseväckande prao.

– Det var väldigt bra att vi kunde lära känna varandra och höra om allt bra som görs i dag. Vi behöver inte uppfinna allt på nytt, utan här kan vi tillsammans vidareutveckla det som redan finns och skala upp så fler kan få uppleva en prao som är givande för både elever och arbetsgivare, säger Kristine Seger, projektledare och kompetensansvarig på Paper Province.

Attraktionskraft Värmland drivs av Region Värmland i samarbete med klusterorganisationerna Paper Province, IUC Stål & Verkstad och Compare.

Läs mer om projektet: https://paperprovince.com/projekt/attraktionskraft-varmland/