Samarbete ska optimera bestrykningsprocessen av kartong

Acosense och Stora Enso Skoghalls bruk ska tillsammans minimera bestrykningsrelaterade problem. Med hjälp av Acosense avlyssningsteknik ska smetens egenskaper följas så att metoden kan vidareutvecklas för att ge en jämnare kvalité samt mindre kasserad kartong och smet.

Bestrykningen av kartong är det sista steget i produktionsprocessen, där kartongen får de egenskaper som behövs för att uppfylla kundernas krav på tryckbarhet. I ett gemensamt projekt ska Acosense och Stora Enso Skoghalls Bruk skapa ökad förståelse kring hur variationer i smetens sammansättning uppstår, samt finna eventuella korrelationer mot variationer i bestrykningssmeten. Att kunna förstå och mäta bestrykningssmetens egenskaperna online möjliggör jämnare kvalitet och minskade förluster till följd av bestrykningsproblem.

– Bestrykningssmet och stärkelse är två av Acosense fokusområden och att tillsammans med Stora Enso Skoghalls Bruk få kika på hela avsnittet, där flera bestrykningsstationer samverkar för slutresultatet, blir riktigt intressant. Först då kan man dra de riktigt stora fördelarna med vår utrustning, säger Karl Nilsson, vd på Acosense.

Tre kartongbruk deltar i samarbetet som är en del av det Horizon 2020 projekt som pågår under 2020 och 2021. Installationen i Skoghall genomförs efter sommaren.