Samarbete och företagande över gränsen – hur vill vi att det ser ut framåt?

Hur vill vi att samarbetet mellan Sverige och Norge ska se ut 2030 med fokus på den gröna omställningen? Det var frågeställningen som Paper Province ställde deltagarna i workshopen om skoglig bioekonomi på Mötesplats Vision 2022.

Tanken bakom konferensen  Mötesplats Vision som arrangeras av Region Värmland är att lyfta goda exempel, nätverka och hitta vägar framåt för aktörer från både Norge och Sverige. Syftet med mötet är även att stärka nya som redan befintliga relationer och öka företagande och samarbete över gränsen kopplat till omställningen. 

Berit Sannes, klyngedeler Norwegian Wood Cluster och Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

Medverkade i mötet, som var både fysiskt och digitalt, gjorde bland andra Anna Hallberg (S), Sveriges utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor och Norges näringsminister Jan Christian Vestre (AP).

Från Paper Province närvarade bland andra styrelseordförande Anders Brolin från Stora Enso som pratade om den gränslösa, gröna omställningen och vikten av att samarbeta över såväl gränser som branscher.

Samarbete över gränsen 2030

En av utgångspunkterna för Mötesplats Vision är Nordiska ministerrådets målsättning att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Några av deltagarna i workshopen kring samarbete över gränsen år 2030.

Under eftermiddagen höll Paper Province tillsammans med Norwegian Wood Cluster en gemensam workshop på temat hur samarbetet över gränsen kan se ut år 2030.

– Att Paper Province och Norwegian Wood Cluster till exempel, har ett så bra samarbete beror helt enkelt på människorna bakom processerna. Vi ger och tar och tillsammans är vi starkare, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

I workshopen deltog representanter från offentlig sektor, politiken och andra aktörer från båda sidor av gränsen för att diskutera former för framtida samarbete, företagande och utbyte.