Säkerhetsnätverk samlar lokala aktörer inom pappers- och massaindustrin

Paper Province koordinerar ett säkerhetsnätverk för sex företag inom pappers-massaindustrin. Syftet är öka individers och organisationers säkerhetsmedvetenhet där både fysisk säkerhet och mentalt välmående ingår. Denna vecka uppmärksammar vi nätverket och säkerhet på jobbet, i samband med FN:s “World Day for Safety and Health at Work” som infaller 28 april.

För att säkerställa att alla medarbetare kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit, samverkar sex företag i Värmland med omnejd i ett säkerhetsnätverk. Medverkande företag är Stora Enso Skoghalls bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, Rottneros, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors och Nordic Paper.

En viktig del av jobbet

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet – fysiskt, psykiskt och socialt. Där ingår exempelvis ledarskap och organisationsstruktur, men också arbetsinnehåll och den fysiska miljön såsom hantering av kemikalier, buller, ventilation och mycket mer. Som arbetsgivare är vi ansvariga för att arbetsmiljön är säker och hälsosam och som arbetare är vi ansvariga för att arbeta säkert och skydda oss själva och våra arbetskamrater.

Genom ett proaktivt och systematiskt säkerhetsarbete kan verksamheten förbättras och risken för olyckor minska. Men hur går man tillväga på bästa sätt?

Per Myhrén koordinerar säkerhetsnätverket. Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

Gemensam säkerhetsstandard

År 2018 önskade Paper Province styrelse att man skulle starta upp ett nätverk för massa- och pappersbruken i Värmland med omnejd. Syftet var att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte, att hjälpas åt att tolka lagstiftningar och att skapa en samsyn kring komplexa frågeställningar. Koordinator för nätverket blev Per Myhrén, projektledare på Paper Province. I januari 2018 hade nätverket sin första träff.

Genom att lyfta fram incidenter som inträffat på olika arbetsplatser kan företagen i nätverket lära av varandra så att de kan göra preventiva åtgärder. Nätverket är därför en viktig del i ett proaktivt systematiskt säkerhetsarbete.

– Vissa av företagen i nätverket är vanligtvis konkurrenter. Det är inte ofta de sitter vid samma bord, men i det här nätverket pratar vi inga priser eller marknadsandelar. Här pratar vi bara om hur vi kan lära av varandra och tillsammans se till att alla kommer hem efter jobbet i samma skick som de gick dit, säger Per Myhrén.

Bättre tillsammans

Per Myhrén menar att nätverket är en bra arena för att lära av varandra. Det är större chans att få till bra förändringar om man gör det tillsammans, än att komma på alla lösningar själv. Hittills har nätverket, som träffas runt fyra gånger per år, bland annat resulterat i ett utbildningspaket bestående av ett antal filmer som visas vid olika typer av utbildningsinsatser internt, och ska ses som stöd för diskussion. Men mycket mer är på gång.

– Delar man med sig av bra exempel kan alla lära av det, vilket kan motverka att folk skadar sig eller mår dåligt psykiskt på sin arbetsplats. Just nu tittar vi på skyddsutrustning. Vi försöker hitta en gemensam minimistandard som alla i nätverket kan skriva under, för att skapa en enhetlighet kring säkerhetstänket. Det underlättar för alla inblandade.

Global dag för säkerhet på jobbet

Den 28 april varje år uppmärksammar FN den internationella dagen ”World Day for Safety and Health at Work”. I samband med världsdagen för säkerhet och hälsa på jobbet belyser Paper Province ämnet i en artikelserie. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om hur man kan göra arbetet säkert och hälsosamt.

För att uppmärksamma FN:s världsdag kommer vi lägga fokus på arbetsrelaterad hälsa och säkerhet under hela veckan.

Läs också:

Industrierna som samarbetar för att skydda personalen >

“Man känner sig trygg med att alla som är här inne har testat negativt” >

”Det är viktigt att våga prata om den psykosociala arbetsmiljön” >

Allas ansvar är nyckeln till en bra arbetsmiljö >