Säffle skapar rum för hållbar utveckling

Säffle kommun bjuder in allmänheten till “gröna rummet” i Säffle. “Kom och prata med oss om din framtid i Säffle”, säger näringslivschef Pia Proper på Säffle kommun. På skyltsöndagen finns även en rad lokala företag och Paper Province vd Maria Hollander på plats.

Det gröna rummet är en helt ny satsning där Säffle kommun visar upp hur framtiden i Säffle kan se ut, hur näringslivet och allmänheten kan arbeta för grön och hållbar utveckling.

Rummet, som ligger på Perssons gränd, har premiäröppet på skyltsöndagen och allmänheten bjuds in för att prata jobb, boende och hållbar utveckling.

Idén kläcktes på en workshop arrangerad av Paper Province. En workshop där idéer kring ökad tillväxt och en hållbar utveckling stod i fokus. Företag, kommun, skola och Säffles invånare möttes för att tillsammans  arbeta med regionens utvecklings- och innovationsförmåga inom grön tillväxt.

– Vi pratade om att vi ville visa vad våra företag faktiskt gör, säger Pia Proper.

Därför finns företagen på plats – Nordic Paper, Cellcomb, UMV Coating Systems och Åhs Säteri.

– Vi hoppas att fler företag kommer visa sin verksamhet i rummet framöver, säger Pia Proper.

Säffle kommun ska prata om sitt eget och kommuninvånarnas hållbarhetsarbete.

– Vi ska försöka inspirera människor att ta små steg. Ibland känns det som om det inte spelar någon roll vad man gör, men om alla tar små steg så har det betydelse.

Maria Hollander, vd på Paper Province, besöker också “gröna rummet” och pratar om möjligheterna till utveckling inom skoglig bioekonomi.

Tre datum i december

Ytterligare tre datum är inbokade i rummet. Den 9:e december är det fokus på lantbruksfrågor, den 16 december är temat destinationsutveckling och den 20 december kommer kommunen att belysa kulturstaden Säffle.

– Tanken med rummet är att vi ska föra samtal med våra invånare. Vi vill ha reda på hur det är att leva och bo i Säffle.

Säffles stadskärna består till största delen av tegelbyggnader, hus som inte alltid varit så populära.

– Men så gav Värmlands museum och vår kulturförvaltning ut boken “En stad i rött tegel” och helt plötsligt blev Säffleborna superstolta över sina tegelhus. Vi tror att om man lyfter de här frågorna och pratar väl om staden så skapar det stolthet.

Om försöket med ”gröna rummet” faller väl ut kommer verksamheten att fortsätta nästa år.

– Det är ett fantastiskt sätt att möta invånarna både från näringslivet och från kommunens sida, säger Pia Proper.

Gröna rummet på Perssons gränd i Säffle

Se filmen om hållbarhetsarbetet i Säffle: https://www.saffle.se/sv/stora-nyhetsarkivet/saffle-en-plats-for-framtiden/