Så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av coronakrisen – lägesbild vecka 6

Region Värmland sammanställer regelbundet Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna.

Årets första lägesbild visar att skillnaden mellan branscher, och till och med mellan företag inom samma branscher, är större än någonsin. Många företag har ett rekordår bakom sig samtidigt som många kämpar för att överleva. Men generellt börjar vi se tecken på framtidstro, vilket inte minst vaccinet skapar. Besöksnäringen som varit hårt drabbad ser fram emot sommarsäsongen 2021 som förhoppningsvis kan bli riktigt bra.

Under året gick 160 av länets företag i konkurs. Det är 20 procent fler än 2019 men bara en konkurs mer än under 2018. På längre sikt sticker inte antalet konkurser ut 2020, trots pandemin. Stödinsatser på olika nivåer har gjort sitt till, men nu får vi signaler om att det tar för lång tid innan stöden betalas ut. Om inget görs kan det leda till fler konkurser.

Ta del av lägesbilden här (ppt) >>
Ta del av tidigare lägesbilder här >>

Ny omgång av omställningscheckar

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att omfördela ytterligare 6 miljoner kronor till så kallade omställningscheckar. Stödet, som ska stötta coronadrabbade företag, blev populärt när det infördes i våras och nu utvecklas det.

Precis som tidigare kan företag med upp till 49 anställda i hela Värmland ansöka om 150 000 kronor var för att ställa om produktion, affärsområde eller kundkrets. Nytt för i år är att det även går att ansöka om skydd av varumärken, design och olika typer av produktskydd. Region Värmland har också valt att höja den andel som företagen själva går in med, från 20 procent till 30-40 procent beroende på företagets storlek.

Omställningscheckarna går att söka mellan 8 februari och 1 september 2021. Här finns mer info om checkarna.

Samlad information från Paper Province till sina medlemsföretag hittar du här >