Så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av coronakrisen – lägesbild vecka 51

Region Värmland sammanställer regelbundet Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Värmland förstärkt samordningen och infört åtgärder för att stötta och underlätta för alla de företag som kämpar. Man har fört dialog med kommuner, kluster och näringslivsorganisationer men också med regering och myndigheter.

Årets sista lägesbild visar att antal konkurser ökar i Värmland. Konkurserna är nu fler jämfört med förra året och i november månad har utsatta branscher som hotell och restaurang, transport och handel drabbats värst. Även antal företag som ansöker om korttidsarbete ökar och Värmland ligger nu över riksgenomsnittet.

Det finns en allmän avvaktan inför framtiden på grund av den ökade smittspridningen och de lokala allmänna råden samtidigt som det finns positiva signaler om att flera företag går bra och ser ett framtida rekryteringsbehov. Vissa branscher har det värre än andra och den stängda norska gränsen skapar stora negativa konsekvenser. Lägesbilden visar på utmaningar, möjligheter och genomförda åtgärder.

Denna gång görs även en uppföljning av jämställdhetsarbetet under pandemin eftersom det finns en risk att frågan inte prioriteras i kristider.

Ta del av lägesbilden här (ppt) >
Ta del av tidigare lägesbilder här >

Läs mer om hur Paper Province arbetar med anledning av corona här: Information till våra medlemsföretag >