Så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av coronakrisen – lägesbild vecka 22

Nu är sommaren äntligen här och Region Värmland fortsätter att följa upp hur näringslivet och arbetsmarknaden mår på grund av pandemin.

Flera företag tycks uppleva bra tider och Värmland i stort går bra, jämfört med storstäderna, mycket på grund av att vår industri- och byggbransch går så pass bra. Samtidigt har Värmland det extra svårt inom till exempel besöksnäringen, både på grund av corona och den stängda gränsen mot Norge. Den här gången gör Region Värmland en sammanställning över hur den stängda gränsen till Norge påverkat gränskommunerna och klustren.

Ta del av lägesbilden här (ppt) >

Ta del av tidigare lägesbilder här >