Så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av coronakrisen – lägesbild vecka 45

Region Värmland sammanställer löpande Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur Värmlands näringsliv och arbetsmarknad påverkas i coronakrisen samt vilka åtgärder som vidtas för att mildra och hantera konsekvenserna.

Smittspridningen i Värmland ökar och vilka effekter det får på näringslivet återstår att se. Vi kan redan nu konstatera att förra veckans besked om att 50 personer i publiken kvarstår får följder för kultur- och nöjesbranschen samt underleverantörer.

Samtidigt berättar en del företag om att affärerna går relativt bra eller till och med bättre än förväntat. Sedan i somras har de positiva signalerna varit fler och planeringshorisonten är nu längre. Mot den bakgrunden fokuserar den här lägesbilden bland annat på utmaningar och möjligheter ur företagens perspektiv.

Ta del av lägesbilden här (ppt) >
Ta del av tidigare lägesbilder >

Företagsjouren håller öppet

Det finns flera olika stödåtgärder för företag som drabbats av coronapandemins effekter, men det kan vara svårt att veta vad som gäller för det egna företaget. Verksamt Värmland företagsjour hjälper till. Alla som är i behov av vägledning kan ringa till jourtelefonen för att prata med personer som svarar på frågor, informerar om nationella stödåtgärder och guidar till rådgivning och stöd i region och kommun.

Telefonnumret är 010-831 90 50 och öppettiderna måndag-torsdag kl. 10.00-12.00.

Tipsa gärna vidare! Här finns mer information.

Många värmländska företag omfattas av korttidsarbete och det finns en oro kring vad som händer om stödet inte förlängs. Eventuellt kommer fler ringa in framöver beroende på utvecklingen.