Så odlar du mikroalger framgångsrikt

Under flera år har Paper Province varit involverade i ett projekt som forskar efter bästa sättet att odla mikroalger. En av forskarna i projektet, Niklas Strömberg på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, förklarar här hur projektet lyckats så bra med att odla och skörda algerna att de lyckades extrahera biomassa som innehöll fyra gånger mr energi än det kostade att genomföra hela odlingsprocessen.   

How to cultivate micro algae successfully from Paper Province on Vimeo.