Robert lever drömmen med Exip

Efter tio år som chef gjorde Robert Danielson allvar av drömmen att bli egenföretagare. Flera år på konsultbolaget ÅF har skapat en solid plattform för hans IT-företag Exip som är ny medlem i Paper Province.

Robert Danielson arbetade totalt sjutton år hos ÅF, idag ÅF/Pöyry, varav tio år som sektionschef. Dessförinnan har han ett gediget yrkesliv som projektledare och säljare.

– Jag är väldigt nyfiken av mig. Så jag har fått göra mycket och haft uppdrag som innehållit flera teknikdiscipliner som till exempel bygg, el, mekanik, automation och IT, säger han.

Ge en hållbar effekt

För drygt tre år sedan tog Robert beslutet att bli egen och startade Exip. Som konsult erbjuder han multi-disciplin projektledning och digital förändringsledning. Enkelt uttryckt handlar det om att öka produktiviteten med effektiva IT-system.

– Jag tycker det är viktigt att företagen får en bestående effekt av en investering. De lägger ofta ner mycket tid på att göra ett projekt smart utan att nå hela vägen ut till användarna. I stora projekt är det viktigt att den digitala kedjan hänger ihop. Om några fortfarande sitter och jobbar i enskilda Excelfiler så blir det ju en lucka.

En del ser IT som krångligt

Ett IT-system används för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information.

Ett nytt IT-system är oftast inte det dyraste i ett projekt. Men det är lika långa ledtider för ett IT-system som för exempelvis en ny maskin. Det ska specificeras, programmeras, testas och utbildas. Men ser man IT som något krångligt är det lätt hänt att man startar projektet utan att inkludera IT-lösningarna.

– I min roll som utomstående konsult kan jag ställa frågan om hur de löst systemen, som en slags IT-väktare. Ibland har de inte alls tänkt på att systemen kring produktion, lager och logistik behöver förnyas när man exempelvis inför en ny produkt.

På plats hos kunden

Under pågående uppdrag jobbar Robert mest på plats hos kunden. Ofta har han flera projekt på gång samtidigt. Ibland handlar det om korta utredningar, i bland årslånga uppdrag.

– Jag är en typisk projektperson som tycker om att ha ett start och ett stopp. Det betyder att det verkligen är full koncentration under projektets gång, säger han.

Robert blickar mot utlandet i sina framtidsplaner.

Resorna är ett av plussen med företagandet, eftersom Robert ända sedan början av yrkeslivet älskat att resa:

– Jag har redan haft projektledaruppdrag i Spanien och i framtiden kanske jag kan hitta något projekt som gör att jag kan bo utomlands en period. Det finns potentiella uppdragsgivare som har projekt både i Europa och USA.