Reselo vill revolutionera gummiindustrin

Startup-bolaget Reselo har utvecklat en process för att framställa gummi av björkbark. Innovationen ger skogsråvaran, som annars eldas upp på bruken, ett högre värde och kan revolutionera skogs- och gummiindustrin. Nu ställer de upp i A-mach för att finna investerare.

Den 23 november arrangeras A-match. Det är ett investeringseventet som hålls två gånger per år, där lovande startupbolag presenterar sina idéer för investerare från hela Sverige. Denna gång pitchar nio bolag från branscher inom bland annat skoglig bioekonomi, digital hälsa och energi.

Björkbarken som de använder för att framställa gummi är en restprodukt från pappersbruk.

Ekosystem för cirkulära biomaterial

Henrik Otendal är medgrundare och vd på Paper Province medlemsföretag Reselo. Bolaget har utvecklat en process för att fraktionera och isolera beståndsdelar i biomassa. Deras första produkt är ett hållbart och kostnadseffektivt gummi.

– Ambition är att skapa ett ekosystem för cirkulära biomaterial. Gummit är gjort av björkbark och är vårt första material. Långsiktigt vill vi även göra material av andra biobaserade råmaterial.

Björkbarken som de använder för att framställa gummi är en restprodukt från pappersbruk. I dag eldas det upp och ger energi till bruken. Men eftersom förbränningen frigör mycket koldioxid kan man anta att de snart behöver hitta andra energikällor, menar Henrik. Dessutom kan resterna från björkbarken göras ännu mer värdefulla.

– Vi kan med Reselo skapa en ny intäktsgren för pappersbruk och växla upp värdet tio, tjugo gånger genom att hitta en betydligt mer lönsam användning för denna restprodukt. Vi tänker att vi ska samlokalisera med pappersbruk då de redan har mycket av den infrastruktur som vi behöver. Vi kan använda deras ångpannor, vattenrening, processkunskap, vilket gör att investeringbehovet blir förhållandevis litet. Det blir en gamechanger både för skogs- och gummiindustrin, säger Henrik.

Bolagets initiala fokussegment är produkter eller applikationer inom skor, mode, fritids- och träningsutrustning.

Söker medfinansiärer

Under hösten har han varit i både Kanada och i Silicon Valley, vilket resulterade i många konkreta förfrågningar.

– Många vill ha provmaterial och vill göra prototyper, så nästa steg är att skapa en pilotproduktion så vi kan möta upp behovet.

Nyligen var Reselo ett av fyra bolag som fick stöd av EU för att ta sin uppfinning vidare. Investeringen på 2,5 miljoner euro ska nu matchas med privat kapital.

– Vi behöver cirka 11–12 miljoner kronor för att matcha investeringen från EU. Genom den har vi också fått en väldigt bra verifiering av produkten och affärsidén och därigenom minskat risken för nya aktieägare. Så nu hoppas vi hitta någon som är sugen på att följa med på tåget och bygga upp en bioekonomi.

Bolagets initiala fokussegment är produkter eller applikationer inom skor, mode, fritids- och träningsutrustning. Detta för att de är snabbrörliga och tacksamma att ha att göra med och har ett stort sug efter alternativ till gummi, menar Henrik.

– Men 2025 räknar vi med att vi har vi en fabrik på gång med kapacitet på fem tusen ton gummi för att sedan succesivt skala upp till 50 000 ton till 2027.

Anmäl dig till A-match

Bolagen som pitchar på A-match den 23 november är Reselo, Vinden, Avanto Care, Eduqi, Haawk.ai, Habbie Healthtech, Nocoli, Numa/Bestla Health och Swinga.

Är du investerare och nyfiken på Reselo eller något av de andra bolagen? I så fall kan du fortfarande anmäla dig.

Bakom A-match står Almi Värmland, Almi Invest, Nordea, Sting Bioeconomy, Karlstads universitet, Paper Province, Compare och DigitalWell Ventures. Evenemanget är ett investerarevent i Värmland där aktörernas syfte är att skapa en arena där både regionala och nationella bolag och investerare kan mötas. Historiskt sett har en majoritet av bolagen som medverkat i A-match landat i en investering. efter sin medverkan.