RES och Modvion inleder ett samarbete för att få fram framtida vindkraftparker

RES, världens största oberoende företag inom förnybar energi, har tecknat en avsiktsförklaring med Modvion om att använda Modvions vindkraftverk i trä i framtida vindkraftparker. Samarbetet säkerställer att RES-utvecklade vindkraftparker blir några av de mest hållbara i världen. Avtalet beskriver en framtida order på Modvion-torn värd cirka 4 miljarder svenska kronor.

Partnerskapet innebär att RES Nordics kommer att förespråka Modvions modulära, träbaserade, tornteknologi till sina vindkraftsleverantörer. Målet är att turbintillverkare ska köpa in trätorn för att sedan använda i vindkraftsparker som RES utvecklar. Att byta från utsläppsintensiva material, som stål och betong, till ett förnybart material som trä möjliggör drastiska minskningar av utsläpp. Träet lagrar också kol, så tornet fungerar som en kolsänka och minskar därmed utsläppen för hela turbinen med 30 %.

– Vi vill alltid främja innovativa lösningar som gör våra förnybara energiprojekt ännu mer hållbara, säger Matilda Afzelius, vd på RES i Norden, i ett pressmeddelande. Vi har förbundit oss till något som heter Science Based Target Initiative, som fokuserar på att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. Och innovationer som Modvions är fördelaktiga för att nå sådana mål.

Förnybar energi med förnybara material

I avtalet ingår att Modvion ska förse RES-utvecklade vindkraftsparker med cirka 20 torn per år från 2026 till 2036. Det innebär i sin tur en order för Modvion på cirka 4 miljarder svenska kronor.

Foto: Modvion

– Vindindustrin är på jakt efter innovativa lösningar som gör vindkraften mer hållbar samt lösa problemet med att bygga högt, Modvion kan göra båda. Det faktum att RES och Modvion har ingått i en avsiktsförklaring till ett värde av upp till 4 miljarder SEK är en bekräftelse på marknadens intresse för Modvions trätorn, säger Pär Hallgren, försäljningschef på Modvion.

– RES delar vår vision om en framtid med koldioxidneutral vindkraft, säger Otto Lundman, vd på Modvion. RES-vindparker kommer att bli de mest hållbara i världen när vi förser dem med utsläppsfria torn. Vi behöver fler företag som RES som leder vägen när det kommer till att bygga förnybar energi med förnybara material.

Modvions patenterade innovation är också fördelaktig när det kommer till att bygga höga torn, något som branschen i stort strävar efter. Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt, så att bygga med trä innebär lättare torn och mindre behov av dyra förstärkningar. Tornen är byggda i moduler som enkelt kan transporteras på vanliga lastbilar på allmänna vägar, utan att vägavstängningar behövs.

Foto: Modvion

– För att generera mer kostnadseffektiv vindenergi behöver vi bygga högre turbiner. Det är där Modvions lösning blir väldigt intressant. Att kunna nå de hårdare vindarna på 290 meters höjd och samtidigt minska utsläppen är väldigt attraktivt för våra projekt. Samt något som ligger i linje med RES vision om att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd och koldioxidfri energi, säger Matilda Afzelius.

Stöd från Paper Province i starten

Modvion är medlemmar i Paper Province och när företaget var ungt fick de stöd från klustret i att etablera sin idé om vindkrafttorn av trä.