Rekordår för Nordic Paper

2018 slog Nordic Paper 20 produktionsrekord. 2019 fortsätter i samma anda. Redan i november stod det klart att det blir det lönsammaste året någonsin i Nordic Papers historia. Det toppas dessutom med åtta nya produktionsrekord. Samtidigt pågår förberedelser inför framtida produktionsökning genom en ny tillståndsansökan.

2019 har onekligen varit ett framgångsrikt år för Nordic Paper. Samtliga bruk kan stoltsera med rekord i någon form. Såväl när det kommer till produktion av Greaseproof paper som Kraftpapper.

– Det har varit en fantastisk utveckling den sista tiden. Bakom framgångarna ligger bland annat ett systematiskt utvecklingsarbete och stort engagemang bland alla anställda som gjort att vi kunnat nå rekorden, berättar Christian Persson, produktionsdirektör på Nordic Paper.

Sju produktionsrekord

Nordic Paper har kunder i mer än 80 länder och har producerat papper sedan slutet av 1800-talet. Koncernen består av fyra pappersbruk, varav två har integrerad massatillverkning. I år har tre av de fyra bruken, som finns i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle samt i norska Greåker, slagit produktionsrekord.

– Vi har flera nya månadsrekord på olika maskiner samt rekord för mängden ton som produceras per timme på två av fyra maskiner.

Tillverkningen av Greaseproof paper står för tre av de åtta rekorden, medan Kraftpapper står för fem av dem.

Inför 2020 är planen att fortsätta utvecklas.

– Det vi ska fokusera på är skydd- och säkerhetsområdet och att öka fokus på kund och kvalité. Dessutom fortsätter vi att jobba hårt med hållbarhet och miljö. Vi har bland annat gjort en carbon footprintkartläggning samt att vi kommer lägga krut på att ytterligare fokusera på delar som rör miljö, men även social och ekonomisk hållbarhet. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, säger Christian Persson.

Tillstånd om ökad produktion

Som en del i att fortsätta öka produktionen håller Nordic Paper på med en förstudie som kommer att ligga till grund för en ansökan om nytt utökat tillstånd för produktion av papper och massa i Bäckhammar. Där är potentialen för tillväxt störst.

I samband med att tillståndsansökan, kommer man också ansöka om att bygga en ny ledning för rent och renat processvatten. Idag går den till Visman, förhoppningen är att istället kunna använda sig av Värnen.