Region Värmland lanserar nytt stöd till småföretagare

Under 2023 har små företag i hela Värmland möjlighet att ansöka om ett nytt och brett stöd. Den så kallade småföretagschecken är till för företag som vill växa och har behov av att möta nya förutsättningar.

För att stötta företag med utvecklingsbehov har Region Värmland tagit fram en småföretagscheck som omfattar investeringar i externa tjänster upp till 300 000 kronor. Region Värmland finansierar hälften av totalsumman vid 10–49 anställda och 60 procent vid 0–9 anställda.

– Vi tycker detta är ett intressant stöd att erbjuda mindre företag för att möjliggöra utveckling och tillväxt, och de allra minsta kan behöva lite mer, säger Eleonore Åkerlund, regional utvecklingsdirektör i Region Värmland.

Brett stöd ökar möjligheterna

Småföretagscheckarna spänner över fem aktuella områden: kompetensutveckling, digitalisering, jämställdhet, grön omställning och internationalisering.

– Kompetensutveckling och digitalisering toppar listan hos många företag, samtidigt som flera områden går in i varandra. Fördelen med att erbjuda ett brett stöd är att vi kan anpassa oss till företagens behov, säger Marko Lasic, näringslivsutvecklare i Region Värmland.

Även för enmansföretag

Till skillnad från flera nationella stöd vänder sig småföretagscheckarna även till företag utan anställda. Detta eftersom enmansföretagen i Värmland är många och Region Värmland bedömer att många av dem har utvecklingsmöjligheter.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att söka när möjligheten finns, och framför allt att det leder till bra insatser för näringslivet, säger Marko Lasic.

Läs mer om företagschecken och hitta ansökan här: https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/projektmedel-bidrag-och-foretagsstod/regionala-foretagsstod/smaforetagscheck

Vad kan man söka för?

Stöd för externa tjänster inom kompetensutveckling, digitalisering, jämställdhet, grön omställning och internationalisering. Din ansökan kan med fördel rymmas inom flera områden.

Hur mycket?

Kostnaden för insatsen kan vara mellan 50 000 och 300 000 kronor. Av den summan får företag med 0–9 anställda 60 procent i stöd och företag med 10–49 anställda 50 procent i stöd.

Vem kan söka?

Alla företag med 0–49 anställda i hela Värmland. Fast driftsställe och minst ett årsbokslut krävs. Obs! inga aktieutdelningar.