Regeringen utreder ett mer hållbart skogsbruk

Regeringen tillsätter en utredning som bland annat ska ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

– Vi behöver förbättra legitimiteten för skogs- och miljöpolitiken. Det är viktigt att värna landsbygdsutvecklingen, jobben, företagandet och miljön. Utredningens förslag ska stärka äganderätten till skogen och främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020.

Läs mer här!