Receptet på innovation

Innovationer är svårfångade. De flesta av oss har för svårt att tänka ”utanför boxen” med resultatet att vi inte kan föreställa oss världen på något annat vis. Men det finns de som kan. Personer som har förmågan och modet att tänka nytt och som hittat receptet på innovation. Några av dessa nytänkare berättade hur de gått tillväga under Världsklass Värmland. En temadag om innovation som arrangerades av Värmländska Ingenjörsföreningen, Handelskammaren Värmland och Paper Province i Karlstad Innovation Park den 9 februari.

Malmö fjärde innovativaste stad i världen

Moderator var före detta kommundirektör i Karlstad, Anna Sandborg. Hon inledde med att berätta att världens mest kreativa stad är Eindhoven, med 22 patent per 10.000 invånare. Svenska Malmö är fyra på listan och har 6,85 patent per 10.000 invånare. Förklaringen till Malmös framgång ligger, enligt Sandborg i stadens befolkning som präglas av mångfald, mångkultur och ungdomlighet. Det handlar alltså om människor. Och specifikt om en så stor blandning av människor som möjligt.

Hur svårt kan det vara?

Mats Williams, vd på Karlstad Innovation Park undrade ”hur svårt kan det vara”? Han berättade att han funnit alla möjliga krångliga förklaringar på vad innovation är, men ansåg själv att den enklaste definitionen är ”lösningen på ett problem”. Även Williams menade att innovataion handlar om människor och därför vill han göra Karlstad Innovation Park till en mötesplats för att ”facilitera att problem finner sin lösning”.

Rätt lösning – fel problem

Peter Magnusson, docent och Associate Professor på CTF vid Karlstads universitet guidade runt i innovationshistorien. Han berättade om olika former av innovation, exempelvis öppen innovation, teknikdriven innovation och problemdbaserad innovation. Hans slutsats var annars att många uppfinner bra lösningar utan att veta vad problemet är.

Ventilen som förändrade industrin

Innan 1979 behövde pappersbruken ha både en reglerventil och en stängningsventil i sina massaflöden. Men när Somas i Säffle lanserade en metalltätande reglerventil blev alla stängningsventiler överflödiga. Anders Eriksson berättade historien om hur det gick till när de förändrade hela spjällgeometrin och förändrade en hel bransch. Enligt Eriksson är den viktigaste framgångsfaktorn att bygga upp ett know-how om hur deras ventiler används. Kanske är det Somas know-how som gör att deras innovation lever kvar ännu idag.

Ha roligt på jobbet

Ett annat Säffleföretag som deltog var UMV Coating Systems, som har ett antal innovationer inom bestrykning av papper och kartong. Per Emilsson gick snabbt igenom deras tolv mest framgångsrika, som exempelvis dubbelsidiga bestrykningsbladet Billblade och Invotip, som är ett bestrykningsblad med mjuk spets. Emilssons recept på innovation var engagerad personal, partners, kunder som vågar, både optimister och pessimister, och det kanske viktigaste – att ha roligt på jobbet.

Marknadslansering på tre månader

Innovationer faller ofta på grund av att innovatören själv ska vara entreprenör, berättade Erik Dahlén, som arbetar med ett projekt av Paper Province och Inova som heter Bio Express. Projektet är i sig en innovation som på kort tid ska testa bärigheten i en innovation. Exemplet som nämndes är en avvatningspress som kan ersätta exempelvis konventionella torkskåp i pelletsfabriker. En schweizisk innovation som nu bemannats med två studenter i industriell ekonomi och en senior med branschkunskap, som tillsammans skapat ett företag som ska sälja pressen. ”Det har lyckats väl och det som brukar ta tre till fem år har tagit tre månader. Fördelarna med processen är enligt Erik att det ger en snabb och stark bolagsstart till en begränsad kostnad. Dessutom är det enkelt att avveckla ifall inte innovationen lyfter, eftersom man inte behöver avveckla ett företag.

Lyssna på kunderna

”Ska man innovera måste man behärska tekniken”, sa Hamid Yousefzadegan, som startade Lumine LED i Karlstad 2002. Företaget utvecklar LED-belysningar för företag och har på kort tid gått från fem till trettio anställda. Enligt Hamid har företaget uppnått en högre kvalitet än konkurrenterna tack vare att de lyssnar noga på kundernas idéer och synpunkter. För att kunna lyckas i LED-branschen krävs dessutom kompetens inom material, optik, kylning och produktionsteknik.

Bygg ditt varumärke

Peter Kylin från Hynell Patenttjänst berättade om patentskydd, designskydd, varumärkesskydd och domänskydd. Kontentan var att eftersom patentskyddet försvinner efter 20 år och designskyddet efter 25 år, så gäller det att bygga sitt varumärke ordentligt under de år som patentet fortfarande lever. Det är det enda som kan vara för evigt.

Affärsmodellen är innovationen

Billerudkorsnäs har vänt upp och ner på den gamla affärsmodellen som dikterat villkoren för dem som tillverkare av förpackningsmaterial. Tidigare har de levererat sina produkter till konverterare, som tillverkar förpackningar av Billerudkorsnäs produkter. Och eftersom en konverterare tittar mer på pris än kvalitet så har Billerudkorsnäs premiumprodukter ofta sollats bort. Men för varumärkesägarna som är konverterarnas kunder svarar förpackningen bara för 2-5% av kostnaden, så de har andra värden. ”Genom att gå direkt på varumärkesägarna och sälja hela lösningar där vi arbetar ihop med konverterare som produktionspartners, kan vi hjälpa våra kunder att spara pengar genom ett bättre logistikflöde”, berättade Lennart Eberleh.

Återvinna kläder

I Sverige slänger vi ungefär 70.000 ton textilier per år. Men tack vare Re:newcells teknik kanske vi snart kan återvinna alla textilier på ett bra sätt. Företaget kan göra dissolvingmassa av bomullstextilier. Massan kan användas till att göra tråd som kan bli nya textilier. Just nu finns processen bara i labskala, men i dagarna håller företaget på att färdigställa en pilotanläggning. Enligt Louis Norlin har framgången kommit av att det finns en stark efterfrågan, deras process är enkel att implementera i befintlig produktion och att företaget har ett starkt team av kompetenser.

Vanligaste misstagen

Britt Lööf på inkubatorn Inova gav en bild av det Värmländska innovationsstödssystemet. ”Egentligen kan man säga att hela Värmland ingår”, sa hon. Och när man såg den bild hon visade så förstår man hur många organisationer som är involverade. Britt fortsatte med att berätta vilka som är de vanligaste misstagen för dem som inte når ända fram med sina innovationer. De är: Inget team, överskattat affärserbjudande, brist på driv, obefintlig kunddialog och sekventiellt arbete.

Open innovation – snabbare och billigare

En allt vanligare innovationsmodell är ”open innovation”. Martin Hamilton på Glowbal Brain berättade att det ger bättre innovationsarbete samtidigt som det är både snabbare och billigare än konventionella innovationsmetoder. De exempel som nämndes var Linux, Innocentive med flera. Ofta finns det ett digitalt verktyg som liknar en förslagslåda. Hamilton menade att dagens verktyg är för komplexa, för långsamma, skapar inte och fungerar inte för så värst många deltagare. Vad Hamilton inte berättade är att han själv utvecklat ett verktyg som heter ”Spark”, som jag skulle beskriva som betydligt smartare och mer socialt än en förslagslåda.

Patienten är en resurs

På Landstinget i Värmland har man insett att patienten är en resurs som kan bli en aktiv medskapare av framtidens vård. Det behövs eftersom forlk blir äldre, resurserna minskar och sjukdomarna ökar, berättade Camilla Evenssom på Experio Lab. Genom att designa sin tjänsteprocess arbetar de för att förbättre vården. I sin tjänstedesign tillåter de sig att stanna lite längre i definitionen av problemet för att verkligen försäkra sig om att de löser RÄTT problem. De arbetar med att iscensätta en kunds ”resa” för att lättare identifiera vad som behöver förbättras.

Ta ordentlig höjd när du lånar

Tomas Ohlsson från Almi berättade om deras roll som långivare. ”Vi tycker pengarna ska jobba i företagen ordentligt innan vi kräver tillbaks dem”, sa Ohlsson. Till skillnad från bankerna tar Almi bara 10 procent i privat borgen, vilket gör företagandet betydligt mindre riskfyllt. Ohlssons tips till dig som söker kapital är att ta ordentlig höjd, så pengarna räcker hela vägen. Det är alldeles för vanligt att pengarna tar slut precis innan man börjar tjäna pengar.

Låna av alla med crowdfunding

Det finns också sätt att låna pengar av hela världen. Genom såkall crowdfunding har företaget Sound Dimension i Karlstad finansierat en del av utvecklingen av sin lilla stapelbara högtalare. Viktor Isaksen och Lynn Dreierbakken berättade att fördelarna är att det skapar finansieringsmöjligheter i tidiga skeden och möjlighet att skapa internationell marknadsnärvaro. Det kan också ge ett stort nät av ambassadörer. Nackdelarna är att allt blir transparent worldwide och att dina backers inte alltid förstår hur gåvoprincipen fungerar. Deras tips är att sätta ett lågt mål för hur mycket pengar du ska samla in, för om du når målet fort så får du mer buzz.