Qbim ser dina affärssystem med nya ögon 

De flesta företag har en mängd olika affärssystem och register, till exempel för försäljning, lager och maskindata. Qbim är expterter på att kombinera och visualisera dem så att de blir begripliga för alla. “Tack vare det blir det lättare för kunden att göra analyser, effektivisera och fatta klokare beslut”. Det säger Mikael Hyensjö, grundare av Qbim.

Qbim är ett IT-konsultföretag som nyligen blivit medlemmar i Paper Province. De skapar förutsättningar för en annan typ av visualisering genom att kombinera datauppgifter från olika system och sätta samman dem i grafiskt tilltalande rapporter. 

– Vi får fram ett underlag som gör att företag kan fatta bättre beslut med exempelvis inköp och leveransprecision, säger Mikael Hyensjö. 

Tre system blev en samlad bild 

Mikael ger ett konkret exempel, en skidanläggning som använder sig av deras tjänster. 

– Förut hade de tre separata affärssystem; ett för skiddata, ett annat för bokningar och ett tredje för uthyrning. Vi satte ihop de tre systemen och fick en samlad bild av hur det ser ut dag för dag med antalet bokningar, uthyrningar och gäster i backen.  

I ett ytterligare steg sattes uppgifterna samman med externa data om vädret.  

– Nu kan de planera framåt och säga ”vi tror att på lördag nästa vecka kommer det att vara så här många gäster i systemet”. Det finns pengar att spara på det sättet. Man kan fatta bättre beslut – varje dag. 

Jobbar globalt och lokalt 

Qbim kan se att det finns ett stort behov av deras tjänster inom många olika genrer. Just nu jobbar de mycket med tillverkande företag och detaljhandel. Kunderna finns både på nära håll och globalt, som till exempel ett värmländskt tillverkande företag för busstvättar och ett företag inom gruvindustrin.  

– Tiden är mogen för att jobba med data på ett enklare sätt. Molnet finns och verktygen finns, säger Mikael.   

Prenumerationstjänst 

Qbim jobbar med molnbaserade lösningar i programmen Microsoft Power BI och Microsoft Azure samt Alteryx. Kunden prenumererar på tjänsten och slipper på så sätt att köpa en server och programvaror.  

– Vi har en egen portallösning där vi jobbar med att processa datan, transformera den och publicera och visualisera den i rapporter och det är det sistnämnda vi presenterar för kunden.  

Prediktivt underhåll – viktigt för pappersbruken 

Mikael hoppas att pappersbruken ska få upp ögonen för deras tjänster. 

– Prediktivt underhåll är viktigt för dem. Att kunna se framåt; vilka maskiner kommer inte att fungera, när är det nödvändigt att göra underhåll, vilka leveranser ska tas bort eller läggas till och så vidare. 

Mikael Hyensjö startade Qbim 2013, efter tjugo år som Business Intelligence-konsult i branschen. Nu har de växt och är fyra i företaget, alla med olika bakgrund. 

– Vi har en dataanalytiker, en programmerare, en redovisningsekonom och själv är jag dataarkitekt. Det är kompetenser som kompletterar varandra väl.  

 

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com