PulPaper – en global mötesplats för skogsindustrin

I slutet på maj arrangeras PulPaper för branschfolk i skogsindustrin. Det stora evenemanget i Helsingfors pågår i dagarna tre och består av både utställningar, föreläsningar och utflykter till produktionsanläggningar där nya investeringar gjorts.

Evenemanget arrangerades senast 2014 och lockade besökare från totalt 70 olika länder. Den 29-31 maj samlas experter inom skogsindustrin kring digitalisering, utvecklande av bioraffinaderier och genombrottsinnovationer. Huvudtema för evenemanget är ”Visit tomorrow today”. Det syftar på nya innovationer och ny teknologi som kan utnyttjas till att utveckla skogsindustrin i en allt mer digitaliserad värld, med respekt för miljön.

I utställningen deltar cirka fyrahundra företag och antalet besökare väntas uppgå till 10 000.

Läs mer om PulPaper här.