Oljeindustri möter skogsindustri

En stor del av utvecklingen till ett bioekonomiskt samhälle är starkt länkad till bytet från olja till skogen som råvara, och i Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter för detta. The Bioeconomy Region syftar till att erbjuda stöd till små och medelstora företag för att snabba på utveckling och kommersialisering av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin.

The Bioeconomy Region är ett interregprojekt mellan Sverige och Norge som delvis finansieras med EU-medel. I projektet samarbetar Paper Province med Region Värmland, som är projektägare, och fyra fylken i Norge. Paper Province arbetspaket, som är projektets största, handlar om ”innovation och demonstration”.  Där ska vi bland annat få acceleratormiljöer att samarbeta, synliggöra testbäddar samt arbeta med utveckling av trämekaniska värdekedjor.

Innovation för omställning

Genom samarbetet med Norge tror vi att blandningen av erfarenheter och kunskap ska väcka nya idéer. Ytterst handlar The Bioeconomy Region om att underlätta omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att stimulera etablering av helt nya typer av produkter, tjänster och företag.

Projektnamn

The Bioeconomy Region

Projektledare

Sofia Nibblén Berndtsson och Helene Vogelmann, Region Värmland. Lennart Proper och Peter Edberg, Paper Province

Deltagare

Paper Province, Region Värmland, Region Dalarna, Säffle kommun, Akershus, Hedmarks, Opplands och Østfolds fylkeskommuner.

Finansiär

Tillväxtverket, Region Värmland, Region Dalarna, Säffle kommun, Paper Province samt ett tiotal företag från träteknisk industri.

Slutdatum

15 maj 2020
Image

Peter Edberg

Innovationsrådgivare Projektledare

+46 (0)54-24 04 64
+46 (0)730-61 75 17
p.edberg@paperprovince.com