Kostnadsfri affärs- och tjänsteutveckling

Stärk ditt företags konkurrenskraft och intjäningsförmåga genom ett utökat kunderbjudande. Som värmländskt företag erbjuder vi individuell affärscoachning för att rusta ditt företag inför en tillvaro efter pandemin. Fokus ligger på tjänsteutveckling som skapar värden för dina kunder.

Coronapandemins påverkan på företag i Värmland är stor och för många är utvecklingen framåt osäker. För att inte riskera nedläggning erbjuder vi företag möjligheten att ansöka om affärscoachning. Syftet är att öka konkurrenskraften och göra företag beredda att växla upp vid återgång till en normal marknadssituation med ökad efterfrågan på varor och tjänster. Fokus ligger på utveckling av affärslogiken för att vara bättre rustad för hur företag gör affärer i framtiden.

För vem

Små och medelstora företag i Värmland oavsett bransch.

Erbjudande

Vi ger dig affärscoachning utifrån en dynamisk process som anpassas efter just ditt företag. Under fyra individuella webbinarium arbetar vi tillsammans för att optimera din verksamhet. Inför varje träff förbereder du dig genom ett hemarbete som sedan ligger till grund för varje webbinarium.

 

Webbinarium 1

Under det första tillfället ligger fokus på att definiera er problemställning och nulägesanalys. Tillsammans kikar vi på hur omvärlden ser ut; vad vet vi om nuvarande målgrupp, de strukturella krafter som finns runt företaget och vad gör konkurrenterna?

Webbinarium 2

I näst steg undersöker vi nya möjligheter till affärslösningar i ditt företag. Inom vilka marknadssegment/kategorier finns det möjlighet till utveckling? Det kan handla om nya tjänster eller kombinationserbjudande i form av produkt och tjänst.  Vart ska fokus ligga? Är det ny geografi eller andra målgrupper för företagets nuvarande erbjudande som prioriteras eller ska fokus ligga på att hitta nya eller kompletterande lösningar? För att bedöma var tyngden ska ligga i utveckling av nya lösningar i närtid arbetar vi tillsammans fram grunderna till ett eller två möjliga scenarion. Dessa ligger sedan till grund för utarbetande av åtgärder.

Webbinarium 3

Nu är det dags för riskanalys och prioritering av scenario. Baserat på detta ser vi över affärsmöjligheterna och arbetar fram idéer till tjänstelösningar. 

Webbinarium 4

I den sista delen av de fyra webbinarium-workshoparna ligger fokus på att konkretisera realiseringen av det som tidigare arbetats fram. Hur ska den tjänst eller produkt som valts ut för utveckling nå önskad effekt och skapa värde för verksamheten? Vilka steg behöver tas? Här får du stöttning att själv ta företaget vidare. Önskar du följer vi, efter en månad, upp hur arbetet har gått.

Ta del av erbjudandet

Vill du veta mer om hur just ditt företag kan få stöd eller ta del av erbjudandet? Kontakta då Per Myhrén som är innovationsrådgivare/projektledare på Paper Province. Du hittar hans kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Tjänstelabb

Vi kan även erbjuda företag en fördjupade företagsanalys i ett tjänstelabb. Labbet fokuserar på att analysera och ta fram underlag för kunddrivna utvecklingsprocesser.

Ställ om-projektet

Covid-19-krisen har drabbat företagen i Värmland och andra regioner hårt, många små och medelstora företag behöver snabbt få akuta och direkta rådgivnings- och stödinsatser för att hantera effekterna och övergå till mer digitala affärsmodeller, erbjudanden och arbetssätt. Karlstad Innovation Park har därför samlat aktörer i Värmland som tillsammans erbjuder olika typer av råd och stöd till en stor bredd av värmländska, små och medelstora, företag i ett gemensamt EU-projekt som heter “Ställ om”. Erbjudandet ovan, om tjänsteutveckling, är Paper Province bidrag till regionen, medan Compare stöttar inom digital omställning och IUC Stål & Verkstad ger stödinsatser till industriföretag. Även ALMI Värmland och Visit Värmland driver liknande satsningar där du som företag kan få stöttning utifrån att ha drabbats av coronakrisen.

Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36

p.myhren@paperprovince.com