Ställ om

Paper Province, Compare, IUC/Stål och verkstad samt Karlstad Innovation Park erbjuder stöd för att stötta små och medelstora företag i Värmland som påverkats av covid-19-krisen.

Genom EU-projektet Ställ om ger vi, tillsammans med Karlstad Innovation Park, Compare och IUC/Stål & Verkstad, hjälp till företag med upp till 49 anställda, som önskar ställa och innovera nya produkter och tjänster.

Målet är att på kort sikt öka förutsättningarna för företag i Värmland att klara sig genom Covid-19-krisen. Detta görs genom att företagen utvecklar och stärker sin digitala omställningsförmåga, sina processer, produkter och utvidgar sitt kunderbjudande för ökade intjäningsmöjligheter.

På längre sikt är målet att bidra till att företagen har stärkt sin konkurrenskraft och skapat förutsättningar för hållbar regional utveckling.

Projektet möjliggör direkta rådgivnings- och stödinsatser och omfattar tre arbetspaket utformade efter identifierat behov inom olika branscher.

Projektnamn: Ställ om – utökad rådgivning och innovation i Värmland

Projektdeltagare: Karlstad Innovation Park, Paper Province, Compare samt IUC/Stål & Verkstad

Aktuella upphandlingar:

Våra aktuella erbjudanden: Affärsutveckling genom tjänster, Experttimmar för digitalisering, Insatser med konkreta verktyg och coaching från erfarna experter

Erbjudanden från övriga projektdeltagare: Digital omställning och Stödinsatser från experter till industriföretag

Slutdatum: 2022-12-31

Huvudfinansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Relaterade artiklar

 

Image

Per Myhrén

Innovationsrådgivare Projektledare

+46 (0)70 214 08 36

p.myhren@paperprovince.com