LignInnovation

LignInnovation ska lyfta lignin som ett hållbart material samt att visa upp Värmland och testbädden LignoCity som den rätta platsen för utveckling av innovativa produkter.

För att främja utvecklingen, användningen och innovationer kopplade till skogsmaterialet lignin, arbetar LignInnovation för att nå ut internationellt och fånga upp så många idébärare som möjligt.

Ambitionen är att hitta nya smarta innovationerna som med hjälp av lignin kan få liv. Projektet ska även visa upp Värmland och LignoCity som en attraktiv plats för utveckling av innovationer. Ett av målen är att få idébärare att komma till Bäckhammar för att utveckla sina idéer, bygga pilotanläggning och på sikt utveckla sin verksamhet.

Projektet har även ett fokus på digitalisering.

Vad är lignin?

Lignin är det “bindemedel” som håller ihop fibrerna och ger växten dess styrka. Ett träd består vanligtvis av 20-30 procent lignin.

Hittills har ligninet varit en underutnyttjad resurs som vid pappers- och massabruken eldas upp för att skapa grön energi. Dess värde skulle dock vara betydligt större om det togs tillvara för att skapa hållbara produkter.

Genom en separationsteknik kan det utvinnas från svartluten och därmed tas tillvara för förädling. Tack vare ligninets egenskaper har det ett brett användningsområde och det kan användas som komponent för att bland annat skapa biodrivmedel, kolfiber, bioplast, batterier, uv- och brandskydd, smaksättare i livsmedel samt i bygg- och konstruktionsmaterial.

Mer information hittar du på lignocity.se.

Projektnamn: LignInnovation

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province och Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn)

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer

Slutdatum: 2023-02-28

 

Nyheter om LignInnovation

Image

Maria Natonska

Projektledare

+46 (0)76 803 08 03

m.natonska@paperprovince.com