Pro2Be Expert – universitetskurser för yrkesverksamma inom skogsindustrin

Karlstads universitet erbjuder kompetensutveckling i form av skräddarsydda kurser på avancerad nivå för näringslivet. Syftet är att bidra till företags möjligheter att bibehålla en tätposition i ett ständigt föränderligt samhälle där vi kan stärka kopplingen mellan forskning, utbildning, utveckling och innovation.

– Det finns ett behov av att öka kompetensen och kunskapsnivån hos den egna personalen för att stärka företagets effektivitet, konkurrenskraft och målsättning, säger projektledare Lena Brunzell.

Kursutbud hösten 2020 och anmälan

Alla kurserna kan ges på avancerad nivå, läses som fristående moduler, ges på distans och har en flexibel utbildningsform för att möta yrkesverksammas behov. Klicka på länkarna nedan för mer information för respektive kurs. Är du intresserad, skicka en intresseanmälan till lena.brunzell@kau.se.

Kurser med start vecka 36 – anmälan senast den 14 augusti

Kurser med start vecka 46

Om projektet

Projektet som påbörjades våren 2019 sträcker sig fram till och med 2020. Målen är att:

  • Utveckla och ge kurser om 10-15 hp tillsammans med företag
  • Utvärdera behovet av fortsatt kompetensutveckling i regionen
  • I en ny ansökan utforma och ta fram ett kursutbud om 60-120 hp som sträcker sig över tre till fyra år.

Satsningen finanssieras av KK-stiftelsen och medverkande företag är:
AFRY AB
Billerud Korsnäs
Cowi
Paper Province

Läs mer på kau.se/pro2be

Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com