Prispengar ledde till ytterligare utveckling för Arboair

För snart ett år sedan tog företaget Arboair hem segern i den internationella innovationstävlingen What Wood You Do. Sedan dess har de utvecklat sitt erbjudande ytterligare och Arboairs vd Markus Drugge menar att prispengarna var helt avgörande.

– Vinsten har betytt väldigt mycket för oss, vi var då i ett starkt utvecklingsskede för vår tekniska innovation. Prispengarna var helt avgörande rent ekonomiskt, förklarar Markus Drugge.

Med hjälp av drönare kan Arboair inventera stora områden av skog för att hitta förekomst och angrepp av granbarkborren som varje år ger skador på skogen för miljarder, bara i Sverige. Tack vare insamlade data, olika typer av högpresicionsunderlag och analysmetoder kan Arboair via AI leverera träffsäkra resultat över inventerad skog.

– Det går mycket snabbare att inventera skog med vår metod än att gå till fots. Då har du dessutom en ungefärlig precision på max 60 procent medan vår metod har en precisionsnivå på över 90 procent, säger Markus Drugge. 

Har utvecklat nya tjänster

Markus Drugge, Arboair.

Markus Drugge, Arboair.

Och det var för sin hållbara och nytänkande lösning på ett stort problem som Arboair fick ta emot förstapriset i What Wood You Do. Sedan dess har företaget utvecklat ett flertal nya tjänster som dragit igång eller väntar på att lanseras.

– Jag vet knappt var jag ska börja. Vi har till exempel tränat en AI att detektera skador efter angrepp från barkborrar via tusentals bilder som givit väldigt goda resultat.

Dessutom har de tagit fram en trädslagsfördelning som de inte hade tidigare.

– Många har kanske beståndsregister som är tio år gamla och bland annat de som arbetar med hållbart skogsbruk och biologisk mångfald kan ha stor nytta av våra analyser av ett område.

Digitala analysmetoder mer precisa

Utöver tidsaspekten är precisionen en stark fördel med den digitala analysmetoden menar Markus Drugge.

– Det blir aldrig tvivel eller diskussioner med vårt material utan du får ett tydligt underlag som stämmer. Dessutom kan du dela med dig av materialet och jämföra äldre material med nyare för att följa skogens utveckling. 

Granbarkborren är aktiv från Gävle och söderut i landet och Markus Drugge menar att alla som äger skog i det området med en areal som ligger omkring eller överstiger 100 hektar kan vara en bra målgrupp för företaget. 

Tid är ofta en bristvara hos skogsägare

Han menar också att det oftast är tiden som står i vägen för att skogsägare ska genomföra de inventeringar och relevanta åtgärder som krävs för att förvalta skogen.

– Skogsägare är väldigt engagerade i sin skog och alla vill ha koll, däremot kan tid vara en aspekt som gör att man inte hinner med att göra det man gör.

Text: Anna Tjäder