Prisas för sin livsgärning för ett grönare samhälle

Lars Järnström kammade hem Paper Province Award 2019. Priset på 25 000 kronor delades ut på Paper Province 20-årsjubileum till en mycket glad pristagare.

Paper Province Award delas ut av Paper Province för att belöna personer, grupper eller företag som gjort stora insatser för utvecklingen av skoglig bioekonomi. Pristagaren utses av en jury sammansatt av forskare och representanter från näringslivet.

Lärt ut skoglig bioekonomi

Anna Jonhed från Miller Graphics är med i juryn och hon tillkännagav vinnaren under högtidliga former på Paper Province 20-årsjubileum.

– Under Lars ledning har många studenter fått skolning och doktorander lotsats fram inom det skogsindustriella fältet. Flera av de doktorander han handlett återfinns nu på ansvarsfyllda positioner inom skogsindustrin och angränsande sektorer, sa Anna Jonhed.

Lars järnström är professor i bestrykningsteknik på Karlstads universitet. I våras gick han i pension, men är fortsatt verksam vid universitetet som senior professor.

Minskade koldioxidutsläpp målet

Lars Järnström har varit med och byggt upp en stor forskningsmiljö inom fiberbaserade processer och produkter. Hans forskning handlar framförallt om förpackningar, ytor och barriärer med målet att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat plastavfall, minskat matsvinn och effektiva produktionsprocesser.

– Under mer än 20 år har vi sett resultatet av hans iver och hängenhet till forskningen och bidrag till ett grönare samhälle. Hans forskning på förnyelsebara barriärer har gett avtryck hos flera av regionens företag och organisationer, sa Anna Jonhed.

Mångfaldigt prisad

Lars Järnström har framgångsrikt sökt och fått ekonomiskt bidrag till universitetets forskning. Han har genomfört flera EU-projekt och forskarskolor och 2018 fick han ta emot prestigefyllda pris inom ytbehandling av papper – TAPPI Coating and Graphic Arts Technical Award och the Charles W Engelhard Prize.

Andra gången

Paper Province Award delades ut för första gången 2018 och gick då till Christer Gustavsson som startat företaget BioShare.