Prisad forskning om energieffektivisering av mjukpapperstillverkning

Vid all typ av papperstillverkning är avvattningen av pappersmassan en mycket energikrävande process. För att spara på miljön och hålla kostnaderna nere är alla effektiviseringar värdefulla. Ett inspel som kan komma att gynna processen är forskningen som bedrivs på Karlstads universitet.

Papperstillverkningen är stor och en viktig industri i Sverige. Forskning pågår ständigt, bland annat på Karlstads universitet där nu Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelats priset ”Early Career Investigator Award” för sin forskning om energieffektivisering vid mjukpapperstillverkning.

– Artikeln, som jag tilldelats pris för, handlar om en nyutvecklad metod för att mäta en specifik del av avvattning av mjukpapper på labb, säger Björn Sjöstrand. Avvattning av pappersmassan är en energikrävande process vid all papperstillverkning. Jag tror resultaten kommer bidra till en mer energieffektiv produktion av premium-mjukpapper eftersom det nu går att genomföra genomfattande undersökningar i labbmiljö. Detta medför mer kunskap kring avvattningen utan att behöva testa i fullskala, vilket är både dyrt, tidskrävande och svårt.

Priset delas ut av den vetenskapliga tidskriften BioResources vid North Carolina State University, USA.

Design och optimering

Forskningen genomförs inom ett projekt kring genomblåsningstorkning av mjukpapper. Projektet är en samproduktion mellan Karlstads Universitet och företagen Valmet och Albany International. Forskningen ger djupare kunskap kring hur mjukpappersmaskiner och tillhörande beklädnader kan designas och optimeras gällande avvattning.

– Jag gratulerar Björn, vars processtekniska forskning verkligen ligger i framkant och det är en stor inspiration för alla knutna till forskningsmiljön Pro2BE här på Karlstads universitet, säger Agne Swerin, forskningsledare för Pro2BE, Processer och produkter för en hållbar bioekonomi.

Läs artikeln här: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/method-for-studying-water-removal-and-air-penetration-during-through-air-drying-of-tissue-in-laboratory-scale/