Prisas för forskning om den virtuella pappersmaskinen

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik på Karlstads universitet, har tilldelats The Heinzel-Mondi-Sappi Award för sin forskning om den virtuella pappersmaskinen. Hans forskning innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin.

Priset utdelades vid konferensen Paper & Biorefinery i Graz i Österrike.

– Jag fick priset för min artikel ”Numerical model of water removal and air penetration” som handlar om modeller för vakuumavvattning, säger Björn Sjöstrand.

Vid konferensen i Graz utdelades pris i tre kategorier och Björn Sjöstrand fick priset i kategorien ”Paper- and Board Making Process”. De andra två kategorierna var ”Pulping Process” respektive ”Resource Efficiency”.

Uppmuntran för fortsatt arbete

De tre priserna utdelas för ”outstanding publications by early stage researchers having a potentially significant positive effect on the future of the pulp and paper industry”.

– Det är naturligtvis väldigt hedrande för mig som forskare att bli tilldelad detta pris och det är också en stor uppmuntran inför fortsatt arbete inom området. En lite spännande detalj vid prisutdelningen var att den genomfördes på tyska, så jag fick ha en hörsnäcka där en tolk översatte till engelska åt mig.

Sparar pengar och miljö

Tillverkningen av papper är en stor och betydande industri i Sverige. En industri som samtidigt är en storförbrukare av energi. Genom att använda modeller för de olika delarna av pappersmaskinen tillsammans med varandra, kan man köra hela pappersmaskinen virtuellt i en dator. Det görs genom att man kombinerar flera modeller för de olika delarna av maskinen.

Björn Sjöstrands modell av vakuumavvattning gör det möjligt att sätta samman en större modell av pappersmaskinen som helhet, vilket skulle ge forskare och papperstillverkare möjlighet att optimera processer och experimentera utan att störa produktionen och i så fall få kostsamma produktionsbortfall.

Forskning för en cirkulär bioekonomi

Björn Sjöstrands forskning är en del av forskningsmiljön Pro2BE, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi, vid Karlstads universitet. Forskningsmiljön Pro2BE fokuserar på omvandlingen från konsumtion av icke förnybara resurser till en bioekonomi baserad på hållbara och miljövänliga förnybara resurser samt på utvecklingen av skogsindustrin.