Polynex tar hjälp av skogsindustrin och siktar på storskalig produktion av nedbrytbar plast

– Vi hoppas att vi blir de första i världen som har en fullskalig anläggning av PHA från skogsindustriella sidoströmmar, säger Marcus Elmer, vd på Polynex. Det skulle innebära en produktion av plast som är både förnybar och bionedbrytbar.

PHA, eller polyhydroxyalkanoat, är en plastliknande polymer som tillverkas med hjälp av bakterier och som just därför även är nedbrytbar i naturliga miljöer.

– Hamnar PHA i en sjö, ett hav eller i skogen finns bakterier där som kastar sig över den här polymeren för att använda den som energi, säger Marcus Elmer.

Förnybar och bionedbrytbar PHA-granulat.

Används PHA däremot i förpackningar har den samma egenskaper som traditionella plaster.

– I en juiceförpackning där insidan är steril är PHA beständig över tid, men skulle produkten hamna i naturen bryts den ned, säger Marcus Elmer. 

Bakterier lagrar PHA

En stor andel av de bakterier som finns omkring oss har möjligheten att skapa PHA. 

– På samma sätt som vi människor lagrar energi på kroppen i form av fett lagrar de här bakterierna energi i form av PHA.

För att göda bakterierna och i förlängningen kunna utvinna PHA behövs fettsyror. Det som gör Polynex affärsidé unik är att de använder sidoströmmar från skogsindustrin för att skapa fettsyrorna. 

“En stor vinst för alla”

Med hjälp av så kallade sidoströmmar inom skogsindustrin kan Polynex skapa en värdekedja där slam från ett massabruk förädlas och används för att producera PHA. I dagsläget är det en lång kedja av aktörer som är inblandade. Polynex roll är att se till att hela kedjan hålls ihop, för att i nästa skede strukturera den till en affärsmässig process. 

Marcus Elmer, vd Polynex.

Marcus Elmer menar att fördelarna är många. Utöver de stora miljövinsterna är det även ett sätt för företag inom skogsindustrin att bli mer lönsamma.

– Det här är en stor vinst i alla led i hela värdekedjan. Som skogsindustriellt bolag kan du få ut ett högre värde av en sidoström som i dagsläget medför kostnader för företaget. 

Samarbete vägen framåt

Polynex är nya medlemmar i Paper Province och hoppas kunna ta del av det nätverk och samarbete som finns inom klustret.

– Här finns en unik kombination av företag som samarbetar i skogsindustrin och som utgår ifrån en hållbar råvara. Med hjälp av aktörerna i regionen har vi fantastiska förutsättningar att exportera teknik i världen som kan göra väsentlig skillnad för klimatarbetet globalt. Och samarbete är nyckeln till vägen framåt.

Dessutom har företaget tillsammans med ett starkt konsortium nu ansökt om projektstöd på 10 miljoner kronor från Energimyndigheten, projektpengar som skulle kunna göra planen på en fullskalig produktionsanläggning till verklighet.

– Om två år hoppas jag att jag står här med ett livsmedelstråg tillverkat av PHA, säger Marcus Elmer.