POJI gör det lättare att bygga stort med trä

I en tid då allt fler vill bygga i trä för att nå klimatmålen ligger ingenjörsteamet POJI helt rätt. De gör det enklare att välja trä som material för stora byggen, tack vare sitt beräkningssystem som tar bort en flaskhals i byggprocessen.

Effektivisering, digitalisering och hållbarhet. Ord som surrar i byggbranschen och förknippas med både utmaningar och möjligheter. För POJI, som är nya medlemmar i Paper Province, är det kärnverksamhet.

Deras automatiserade beräkningsmetod eliminerar en flaskhals för den som vill bygga klimatsmart med trä. För det har länge saknats en riktigt effektiv metod för att beräkna hållfasthet i större byggprojekt.

– Vi har förenklat dimensioneringsprocessen avsevärt, säger Per-Olof Jansson, vd och grundare.

Förenar maskinteknik med byggteknik

POJI har funnits sedan 2012 och erbjuder konstruktionslösningar för industrin. Per-Olof är maskiningenjör i grunden, vilket visat sig vara en framgångsfaktor i byggvärlden.

– När vi kom i kontakt med byggbranschen för några år sedan upptäckte vi att många fortfarande räknade för hand eller i flera olika system. I tillverkningsindustrin finns effektivare sätt för att uppnå samma sak, säger Per-Olof.

Han såg stora möjligheter i att sammanföra de två världarna. Tillverkningsindustrin är ju trots allt förlagan till det industriella träbyggandet, så varför inte använda samma metoder?

Sedan dess har utvecklingskurvan stegrat snabbt. Tillsammans med bland andra forskningsinstitutet RISE och företag som är duktiga på träbyggnation har POJI förfinat sitt verktyg. Och i takt med att systemet blivit enklare och smartare har träbyggnadskunderna blivit fler. POJI har i dag fyra anställda i Karlstad, men behöver anställa fler för att möta efterfrågan.

POJI jobbar kontinuerligt med metoduveckling för att digitalisera konstruktionsberäkningar anpassade för det industriella träbyggandet.

Snabbare och säkrare

På byggsidan jobbar POJI främst med fabriker som levererar byggelement och moduler. Där upplever man snabbare flöden och pålitligare data. För när den mänskliga faktorn byggs bort försvinner också räknefelen.

– Det finns ett stort värde i att erbjuda snabb och korrekt information i en bransch där ledtid och budget i princip alltid är tajt. Ändringar längs vägen är dyra och något som både kunder och utförare vill undvika, säger Per-Olof.

POJI:s lösning gör det också enklare att jämföra olika material och se hur de påverkar varandra. Till exempel om du vill kombinera korslimmat trä med stål eller betong.

Öppna för nya samarbeten

– Effektiva, digitala verktyg är ett måste för att få fart på det storskaliga träbyggandet. Så det är väldigt positivt att POJI blir medlemmar i klustret och öppnar dörrar för nya samarbeten, säger Elin Appel, projektledare på Paper Province med fokus på träbyggnation.

Samarbete ligger också POJI varmt om hjärtat. De deltar redan i olika samverkansprojekt och nätverk för att påskynda byggbranschens omställning till förnybara material.

– Du vet aldrig vilka du kommer träffa eller vilka sammanhang du hamnar i, man måste vara öppen för att kunna utvecklas, säger Per-Olof.

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com