Pilotprojekt för industriell omvandling inlett i Bryssel

Paper Province deltog som regional intressent när det första steget togs i EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling. Projektet syftar till att bygga motståndskraftiga ekonomier och möta globaliseringen.

I december 2017 valdes fem industriregioner ut för att ingå i EU-kommissionens pilotprojekt som syftar till att ge skräddarsytt stöd till regioner i industriell omvandling. Bland dessa finns Norra Mellansverige bestående av Värmland, Dalarna och Gävleborg samt de fyra andra regionerna Hauts-de France i Frankrike, Piemonte i Italien, Sachsen i Tyskland och Vallonien i Belgien.

Gemensamt för regionerna är att de står inför utmaningar vad gäller industriell omvandling, samt att de har visat engagemang genom att bl.a. anta smarta specialiseringsstrategier, som till exempel Region Värmland har gjort genom Värmlands smarta specialiseringsstrategi.
– Förhoppningen är att detta på sikt ska påverka klusterutvecklingen positivt, men också att vi kan ta del av konkreta verktyg som gynnar våra medlemsföretag och regional tillväxt, säger Paper Province vice vd, Paul Nemes, som deltog vid pilotens första workshop i Bryssel den 8-9 mars.

Fler får stöd

Kommissionen presenterade i samband med lanseringen, den 7 mars, ytterligare sju EU-regioner och medlemsländer som kommer få skräddarsytt stöd. Tillkommer gör Kantabrien (Spanien), Centre Val de Loire (Frankrike), Norra och Östra Finland, Grand-Est (Frankrike) och Greater Manchester (Storbritannien) samt Litauen och Slovenien.

Lanseringsmötet följdes under två dagar upp med ”peer review workshops” med regionerna, Kommissionen samt OECD. Senare i vår intensifieras arbetet med bl.a. workshops som kommer fokusera på kompetensförsörjning, innovation, entreprenörskap, övergången till koldioxidsnål ekonomi och inkluderande tillväxt.
– Som innovationskluster och intressent i Norra Mellansverige hoppas vi kunna bidra aktivt till piloten, och därmed ges möjlighet att tillsammans med Kommissionen och regionalt utvecklingsansvarig synliggöra vår ”typ” av region och delta i diskussionen om vilka verktyg som under kommande programperiod behövs för regioner i industriell omvandling, säger Nemes.

Mer om pilotprojektet för industriell omvandling

EU-kommissionens pressmeddelande – Fler får stöd
EU-kommissionens pressmeddelande  – Pilotprojekt
EU-kommissionens faktablad