Philipp vill bidra till en bättre värld

Av de femtio bidragen i Paper Province innovationstävling What wood you do kom fjorton från andra länder än Sverige. Ett av dem är bidraget ”Get the most out of a tree”, inlämnat av studenten Philipp Schlee från Tyskland.

Innovationstävlingen What wood you do skapade intresse över hela Europa. Bland de inlämnade bidragen kom flera från våra nordiska grannar Danmark, Norge och Finland, men också från Kanada, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland.

Studerar i London

Philipp Schlee var en av bidragslämnarna och hans slogan är “Få ut det mesta av ett träd”. Philipp studerar vid Imperial College i London och är i slutet av sitt doktorandprojekt.

– Jag vill att varje del av trädet ska användas till sin fulla potential. Hälften av torr trävikt används inte och det vill jag ändra på med min idé, säger han.

Blir textilier

Lignin utvinns ur svartluten.

I den europeiska massa- och pappersindustrin är svartluten en restprodukt som i regel förbränns för att skapa värme och energi. På Lignocity i Bäckhammar utanför Kristinehamn har man tagit förädlingen ett steg längre och utvinner lignin ur svartluten, som kan användas på en rad olika sätt, bland annat som bindemedel.

Philipp vill också höja värdet på svartluten och använda den till bland annat textilier.

– Svartluten kan vara det viktigaste basmaterialet för en ny generation skogsbaserade fibrer, så kallade nonwoven nanofiber. Istället för att använda det som bränsle är vårt mål att hålla svartluten kvar i materialcykeln mycket längre, säger han.

Kan användas i filter

Nonwoven nanofiber kan användas i en mängd olika produkter med funktionella textilier, som luftfilter, ljudisolering och biomedicinska produkter.

– Mitt huvudmål är inte bara att bidra till att ersätta fossila råvaror med förnybara, utan också att göra det på det mest effektiva sättet. Jag befinner mig i det första stadiet av att planera och anskaffa finansiering för att komma igång med denna idé.

Textilierna har flera olika användningsområden.