Pers avhandling stärker innovationsprocessen

En av Paper Provinces projektledare och innovationsrådgivare, Per Myhrén, kan nu titulera sig ekonomie licenciat. Hans avhandling i företagsekonomi, kallad “Open Service Innovation in Industrial Networks” betyder att Paper Province ytterligare stärker sin kompetens som innovationsaktör.

– Hur bygger man upp innovationsarenor och vilka roller har de olika aktörerna? De olika aktörerna tar på sig olika roller i innovationsprocessen och ju mer radikal en innovation är desto fler roller tar varje aktör på sig när man går från idé till en kommersiell produkt eller tjänst, säger Per Myhrén.

Produkter lever kortare tid

Världen förändras i allt snabbare takt och det ställer krav på snabba innovationsprocesser. Kortare produktlivscykler ökar kravet på industrin att snabbt få ut nya produkter och tjänster på marknaden.

Open innovation handlar om att öppna upp innovationsprocesserna så extern kunskap kan flöda in i en organisation, men också möjlighet att dela med sig av kunskap och kompetens som andra kan utveckla vidare.

– Om vi kan bygga en struktur runt en innovationsarena där olika aktörer kan mötas och på ett säkert sätt ta del av och dela med sig sina idéer, en matchning mellan idé och innovatör, så ökar möjligheten att fler innovationer ser dagens ljus och når ut på marknaden, säger Per Myhrén.