Pappersbatterier är framtidens energilösning

Forskarna och teknikutvecklarna benämner dem gröna superkondensatorer. Konkret handlar det om en kombination av innovationer där papper bestryks med en slurry av grafen, som gör det möjligt att lagra till exempel solenergi på ett klimatsmart och billigt sätt. Populärvetenskapligt uttryckt handlar det alltså pappersbatterier.

Nicklas Blomquist och Britta Andres är forskare i materialvetenskap och forskningsprojektledare vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Tillsammans bedriver teamet tillämpad forskning med nanomaterialet grafen. I regionen finns en lång tradition inom industriell papperstillverkning och att kombinera dessa två kunskapsområden känns naturligt.

Grafen på papper

– Skogsindustrin är van att jobba i stor skala, vilket behövs om vi ska hitta nya lösningar för en grön omställning, konstaterar Britta Andres.

2018 fick de kontakt med konsulten Erik Dahlén, knuten till Paper Province, som i sin tur kunde koppla ihop dem med UMV Coating Systems i Säffle. Företaget levererar bestrykningsmaskiner och doserelement till pappers-, kartong- och konverteringsindustrin. Här finns ett stort fokus på forskning och utveckling, samt en testbädd inom bestrykning i världsklass.

Per Emilsson är processrådgivare på UMV.

– Vi är vana att arbeta i teknikutvecklingens framkant med utmanande material där vi med hjälp av erfarenhet och träffsäkra anpassningar av maskinerna hittar fungerande produktionslösningar, säger han.

Nicklas Blomquist är positivt överraskad av den innovationskraft han mött hos UMV.

– Äntligen har vi hittat en partner som förstår vad vi behöver och som är proffs på bestrykning, konstaterar han. UMV är hittills den enda vi har träffat med både rätt kunskap och rätt maskiner.

– Den stora utmaningen i tillverkningen av superkondensatorer är att bestryka papper med tjocka lager av vår vattenbaserade grafenslurry, fortsätter han. Det är komplext och mycket svårt att få så extremt jämna ytskikt som krävs, och som torkar på exakt det sätt vi vill.

Per Emilsson, i mitten, på UMV Coating Systems i Säffle satsar mycket på forskning och utveckling.

Gillar utmaningar och utveckling

Drivkraften för UMV är just riktigt svåra utmaningar, att få vara med och utveckla tekniska lösningar och bestrykningsmetoder där hindren hittills har varit omöjliga att ta sig förbi. Företaget är världsledande när det gäller bestrykningsteknik för papper och kartong. Oftast handlar det om färg, lim och olika typer av barriärer.

– Det är ett extremt stimulerande projekt, fortsätter Per Emilsson. Vi brinner för att hjälpa hållbara innovationer på traven och känner ett stort personligt engagemang i utvecklingen framöver.

– Vi fokuserar på innovationer inom skoglig bioekonomi, säger han. Det är ett av Paper Province uppdrag att skapa möten mellan människor som behöver varandra i sitt utvecklingsarbete, säger Peter Edberg, projektledare hos Paper Province.

– Genom projektet kunde vi koppla ihop forskarteamet med UMV för att lösa centrala tekniska utmaningar, i kombination med testkörningar som bekräftade att storskalig produktion är möjlig, fortsätter Peter Edberg.

Grönt och funktionellt

Det räcker inte att innovationer är gröna. De måste samtidigt vara minst lika bra och funktionella som den teknik de avser ersätta. Gröna superkondensatorer spås ha framtiden för sig genom sina egenskaper att snabbt laddas upp med energi som kan förbrukas vid ett senare tillfälle. Teamet pekar särskilt på vilken stor betydelse de kan få på landsbygden.

– Inom en snar framtid ska våra elnät innehålla enbart förnybar energi – sol, vind och vatten, konstaterar Nicklas Blomquist. Men i våra hem behöver vi el hela tiden, inte bara när det är soligt eller blåser. Det kommer att finnas ett stort globalt behov av att buffra energi.

– Det finns stora miljövinster för samhället att göra, fortsätter han. Nu vill vi gå vidare och arbeta i större volymer och ta fram en prototyp.

Funktionen finns redan men i så kostsamma lösningar att de än så länge inte är intressanta för större och bredare kundgrupper. I det här projektet har man kommit ett steg närmare ett sätt att producera betydligt billigare, snabbare och storskaligt.

– Pappersbatterier är något vi alla kan ha råd med, säger Erik Dahlén. Vi kanske har sparat tio år och 100 miljoner kronor!

Text: Katarina Averås

 

Image

Peter Edberg

Project Manager and Team Leader


+46 (0)73 061 75 17
peter.edberg@paperprovince.com