Papper vs plast och glas – vilket förpackningsmaterial är miljövänligast?

Olika material har olika egenskaper som gör dem olika lämpade för att innehålla olika produkter och livsmedel. Frågan är: vilket material är miljövänligast om man räknar in förpackningens hela livscykel från tillverkning till användning och återvinning. Så här säger forskarna vid Karlstads universitet.

Den här filmen är en del av en serie filmer som Paper Province producerar för att synliggöra forskning som är relaterad till skoglig bioekonomi vid Karlstads universitet. De andra filmerna i serien hittar du här…