Paper Province vd Sandra Sundbäck invald i styrelsen för Clusters of Sweden

26 maj 2023 blev Sandra Sundbäck invald i styrelsen för Clusters of Sweden där Paper Province är medlemmar.

Clusters of Sweden är en förening som bildades för att lyfta fram och kanalisera svenska klusterorganisationers intressen, behov och möjligheter. Det är en samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige och består av kluster från olika branscher och geografiska platser i hela landet där medlemmarna arbetar tillsammans för att stötta klusterutveckling, samarbete, policy och internationalisering. Clusters of Sweden är i sin tur medlemmar i internationella nätverk, såsom: TCI Network, European Cluster Collaboration Platform (ECCP), och European Clusters Alliance.

I styrelsen sitter:

Ola Svedin, Mobile Heights (ordförande)
Petra Ärlsjö, Järnvägsklustret
Björn Arvidsson, STUND Life Science
Ulrika Sjölund, Smart Textiles/Science Park Borås
Ingela Håkansson, TechTank
Lars Persson Skandevall, Bron Innovation
Daniel Boqvist, Automation Region
Mats Emilson, Agroväst
Sandra Sundbäck, Paper Province