Paper Province upphandlar tjänster för kommunikation och filmproduktion

Paper Province genomför just nu en upphandling med syfte att teckna avtal med leverantörer som kan tillfredsställa Paper Province behov av olika tjänster inom marknadsföring, kommunikation och filmproduktion. Välkommen att lämna anbud via e-Avrop senast 20 november 2020.

Paper Province upphandlar dessa tjänster i två delar. Den ena i form av kommunikation som innefattar idé och konceptframtagning, grafisk form och produktion, skribenttjänster och digital kommunikation. Upphandlingens andra del består av tjänster specifikt för filmproduktion. Leverantörer kommer att jobba i nära samarbete med Paper Province egna kommunikationsavdelning.

Vårt långsiktiga kommunikations- och marknadsföringsarbete handlar om att föra medlemsföretagens talan och främja den skogliga bioekonomin. Kommunikationen ska tilltala olika målgrupper vilket ställer krav på att leverantören har ett flexibelt tankesätt och en förmåga att analysera hur bäst genomslag kan ske vid varje tillfälle för att leverans alltid ska ske på professionell nivå med kreativ höjd. Bland de kommunikativa målen är det högt prioriterat att synas och nå effekt i sociala medier samt att bli mer synliga internationellt.

Det är i kontexten ovan som leverantörerna kommer att verka och Paper Province välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen via e-Avrop senast 20 november 2020. Läs mer om upphandlingen, ställ frågor och lämna anbud via följande länk: E-avrop >

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com