Paper Province skriver under öppet brev till infrastrukturministern

Prioritera värmländska vägar och järnvägar i nationell plan för transportinfrastrukturen. Det kräver Värmland i ett öppet brev till regeringen, där Paper Province är en av många aktörer som skrivit under.

Värmland har gått samman i ett öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för att lyfta behovet av prioriterade satsningar på infrastruktur med koppling till länet. Paper Province är en av de många aktörer som sluter upp och ställer krav på att prioritera värmländska vägar och järnvägar i Trafikverkets nationella plan för transportinfrastruktur 2022 till 2033.

– Vi har en unikt bred uppslutning bakom detta budskap som vi nu skickar i ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Uteblivna satsningar

I brevet lyfts tre för Sverige och Värmland viktiga objekt som inte prioriterades i den nationella planen, trots att behoven av satsningar på dem är stora:

  • Dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn, Värmlandsbanan
  • Mötesseparering Töcksfors-Valnäs, E18
  • Spårbyte, Fryksdalsbanan

De uteblivna satsningarna i stråket Oslo-Stockholm lyfts fram som mycket oroande.

– Näringslivet påverkas negativt om infrastrukturen inte hänger med i utvecklingen, säger Sandra Sundbäck, vd för Paper Province.

– Värmland och angränsande regioner i både Sverige och Norge är ett nav för skoglig bioekonomi. En bransch som bygger på förnybara råvaror och bidrar till klimatomställningen även utanför Norden. Här finns många exporttunga, världsledande industrier och mellanstora bolag samt nya, innovativa företag inom papper, förpackningar, bränsle och bygg. De senaste åren har samarbeten mellan svenska och norska företag i dessa branscher stärkts, och för att det ska kunna fortsätta behövs väl fungerande kommunikationer, fortsätter Sandra Sundbäck.

– Relationen mellan Sverige och Norge är unik. Det är så mycket som förenar oss – historia och kultur, det geografiska läget, ekonomiska och sociala band. Därför är det upprörande att infrastrukturen mellan våra länder inte håller måttet, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Inbjudan att besöka Värmland

Brevet innehöll även en inbjudan till ministern att besöka Värmland.

– Vi ser med oro att detta styr utvecklingen i fel riktning och behöver fråga oss vilket Sverige vi vill ha. Vi hoppas att infrastrukturministern tar tillfället i akt och besöker oss så att vi kan prata om de konsekvenser det här förslaget kommer att ge, säger Stina Höök.

Avsändare är den politiska ledningen för Region Värmland med stöd från alla 16 värmländska kommuner. Brevet har även undertecknats av Värmlands tio riksdagsledamöter, Handelskammaren Värmland samt företrädarna för klusterorganisationerna Compare, Visit Värmland, IUC / Stål & Verkstad och Paper Province.

Läs hela brevet här.