Paper Province partner i stort EU-projekt

Paper Province har fått medel till ett nytt projekt med mål att säkra den europeiska skogens framtid. Nätverket heter Rosewood4.0 och vill öka tillgången på hållbart producerad skog genom mer digitalisering.

– Det är mycket glädjande att vi nu är med i vårt första Horisont 2020-projekt som fullvärdig partner, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Det är EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, som beviljat drygt tjugo miljoner kronor till det tvååriga projektet. Nätverket arbetar för en ökad tillgång på hållbart producerad skog och en bättre träanvändning med hjälp av digitalisering. Även skogens sociala och ekologiska värden ska skyddas. De nya digitala lösningarna kommer samlas in från de olika länderna och sedan spridas över Europa genom exempelvis e-lärande.

Samarbetar i fem hubbar

I nätverket samarbetar flera aktörer för att nå bästa resultat, till exempel regioner, företag, föreningar och lärosäten. De tjugoen deltagande aktörerna kommer från arton europeiska länder. Nätverket är en utökning av ett befintligt nätverk endast kallat Rosewood, som har regionala hubbar i norra, centrala, östra och södra Europa. Det utökade nätverket betyder att den östliga delen har stärkts genom att länder som Polen, Slovakien och Ukraina lagts till.

Svensk styrgrupp

Paper Province representerar Sverige i projektet. Till sin hjälp har vi en svensk styrgrupp bestående av ByggDialog Dalarna, TräCentrum Norr vid Luleå tekniska universitet, Skogsstyrelsen, Smart Housing och Skogstekniska klustret.