Paper Province och den värmländska skogliga bioekonomin uppmärksammas i portugisisk tv

Från Lissabon till Stockholm. Så heter programserien på portugisiska tv-kanalen RTP som i ett avsnitt uppmärksammar innovationskraften i Värmland genom bland annat Paper Province, LignoCity och The Wood Region.

I intervjuer med Maria Ölmhult, projektledare för Lignocity, Paul Nemes, vice vd på Paper Province, Gunnar Hellerström, projektledare på Paper Province och Pelle Stafshede, vd för Melker of Sweden, får tittarna höra om hur samverkan, EU-medel och den skogliga bioekonomin bidrar i övergången till det fossilfria samhället. I inslaget lyfter man fram industriell träbyggnation och uppskalning av industriella restströmmar som lignin och sågspån som särskilda styrkor.

– Det vi vill göra är att använda råmaterialet – trä, skogen – på bästa möjliga sätt. För att gå från ett fossilbaserat samhälle till ett fossilfritt. Vi försöker stimulera innovation och stötta samt utmana våra företag att utveckla nya, smarta, gröna produkter, tjänster och material, säger Paul Nemes i inslaget.

De pågående, EU-finansierade projekt som uppmärksammas i inslaget är Bioinno, Indbygg och Lignocity 2.0.

Se programmet här: https://www.rtp.pt/play/p8717/e539665/de-lisboa-a-estocolmo