Paper Province och byggbranschen visade upp skogen och hållbart byggande på världsutställningen i Dubai

Under tre temadagar för trä- och samhällsbyggnation deltog Paper Province med en affärsdelegation vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Uppdraget var att promota hållbart byggande med svenskt trä, ett uppdrag som skulle visa sig innebära en del utmaningar. Delegationen blev snabbt varse om att hållbart byggande uppfattas på olika sätt i världen och att skogsavverkning ofta förknippas med avskogning.

Under Expo 2020 deltog delegationen i affärsmöten med företagsledare från Mellanöstern och Nordafrika där dialogen kretsade kring hur svenskt skogsbruk med tillhörande reglemente fungerar samt hur tillväxt säkerställs så att skogen bibehålls även i framtiden. Delegationen förklarade hur trä, som byggmaterial, lever upp till krav kopplat till främst hållfasthet, fukt och brand.

Det blev uppenbart att konstruktioner med trästomme är främmande för länder inom detta område där trä snarast används för inredning och möbler. När delegationen visade Sveriges paviljong, som är helt uppförd av trä och där stål samt betong lyser med sin frånvaro, blev insikten om att det går att bygga i trä även i Dubai väldigt stark.

Visade upp bred kompetens

– Jag är så imponerad av affärsdelegationen som på ett beundransvärt sätt visat upp bredden på den kunskap och kompetens som finns inom industriell träbyggnation samt hållbart byggande i Sverige! Deras gemensamma bidrag har fått många tankehjul att snurra och jag är övertygad om att denna satsning öppnat dörrar till möjligheter som ingen visste fanns, säger Elin Appel, projektledare på Paper Province.

Företagen som ingick i delegationen

De sex svenska företagen som utgjorde affärsdelegationen är utvalda för sitt stora engagemang för hållbar omställning där industriell träbyggnation spelar en viktig roll. Företagen som ingick i delegationen är SustainaCon Sweden, Karnehed Design & Construction, Modvion, POJI, Woodbe samt Biosorbe. Nedan kan du läsa vad de tyckte om resan till Dubai.


“Att få äran att ingå i delegationen till Expo2020 gav energi, nya kontakter och perspektiv – även en stark bekräftelse på att det vi arbetar med är gångbart och ledande även internationellt. Möjligheten att få lära känna kollegorna i övriga organisationer i delegationen leder till nya möjligheter och framtida samarbeten.”

– Per Andersson, SustainaCon Sweden.


“Vi på Modvion uppskattar väldigt mycket att Paper Province möjliggjorde för oss att sprida såväl vårt varumärke som vår kunskap i ett internationellt sammanhang! Det var också bra och viktigt att svenska små och innovativa bolag fick möjligheten att träffas för att bygga nätverk framåt.”

– Pär Hallgren, Modvion.


“För oss på Woodbe innebar Expo 2020 en möjlighet att träffa människor från hela världen och vi är glada över alla nyvunna insikter kring hur andra länder arbetar med utvecklingsfrågor inom byggbranschen. Vi är också stolta över att ha fått dela med oss av vår kunskap och vårt bidrag till den hållbara omställningen som sker i Sverige.”

– Filip Palosaari, Woodbe.


“Resan gav oss många nya internationella kontakter och bidrog till att öka vår förståelse för marknaden i Emiratet. En extra bonus för oss är de nya samarbeten som uppstått med andra företag inom delegationen!”

– Robert Tingvall, Biosorbe.


 

Image

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com