Paper Province lyfter lokala biomaterial på japansk förpackningsmässa

Den här veckan deltar Paper Province på Tokyo Pack, Asiens största förpackningsmässa. Resan går ut på att marknadsföra Värmland med omnejd och visa upp regionens senaste och bästa miljövänliga förpackningar.

Det världsledande företagsklustret Paper Province och dess medlemsföretag jobbar inom skoglig bioekonomi.

– Det betyder att vi har ett gemensamt mål – att bygga ett fossilfritt samhälle med hjälp av skogen. Förpackningar spelar en viktig roll för att minska klimatpåverkan. Till exempel genom att byta ut fossilbaserad plast till förnybara material som kartong eller papper, förklarar Paul Nemes, vice VD på Paper Province.

Tokyo Pack-mässan 2 – 5 oktober lockar bortåt 65 000 deltagare, främst från Japan. På mässan hålls ett seminarium på temat Sweden Packaging Technology, där Paul Nemes och Paper Province projektledare Peter Edberg medverkar. De delar scenen med RISE, Packbridge och andra svenska utställare, för att sätta vår skog i rampljuset och visa upp dagens och morgondagens förpackningsmöjligheter. Medföljande utställare från Paper Province-regionen är UMV Coating Systems från Säffle och OptiPak från Sunne.

– Internationalisering är viktigt för vårt kluster. Mässan är stor och internationell, vilket gör den till den perfekta reklamytan för svenska skogsbaserade förpackningar, säger Peter Edberg.

Sverige ligger i täten inom hållbara, biobaserade förpackningslösningar. Biobaserat material har lägre klimatpåverkan och kräver mindre material för att producera, jämfört med exempelvis traditionell, oljebaserad plast. I Asien är det fortfarande relativt sällsynt med fossilfria förpackningsmaterial.

– Vi vill övertyga japanska nyckelaktörer att bioemballage är framtiden, genom att berätta om lokala innovationer och pågående forskning. Vi demonstrerar också lyckade produkter som redan finns på marknaden. Förhoppningen är att visa skogens enorma potential och föra den japanska marknaden närmare den svenska, avslutar Peter Edberg.

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com